Hyppää sisältöön
Media

82 kommuner ansökte om höjning av statsandelen enligt prövning 2021

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2021 13.02 | Publicerad på svenska 8.9.2021 kl. 15.39
Pressmeddelande

I år ansökte 82 kommuner om höjning av kommunernas statsandel enligt prövning, och det ansökta understödsbeloppet uppgick till sammanlagt 144 miljoner euro. Den genomsnittliga förhöjning som söktes var 129 euro per invånare. Högst 30 miljoner euro står till förfogande för höjningen.

Invånartalet i de sökande kommunerna varierade från knappa 700 invånare till nästan 80 000 invånare. 56 av sökandena har färre än 10 000 invånare och fem hade mer än 60 000 invånare.

De belopp som kommunerna ansöker om varierar från 106 000 euro till nio miljoner euro.

År 2020 ansökte hela 148 kommuner om understöd på grund av exceptionella omständigheter till följd av coronaepidemin och 66 kommuner beviljades understöd till ett totalt belopp av 60 miljoner euro.

Statsrådet beslutar om kommunernas prövningsbaserade höjning på framställning av kommunminister Sirpa Paatero. Höjningarna betalas till kommunerna före utgången av detta år.

Höjning av statsandelen enligt prövning kan enligt lag beviljas kommuner som i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Staten kan ställa villkor för beviljande och användning av understöd som gäller sanering av kommunens ekonomi.

Beviljandet av förhöjning grundar sig huvudsakligen på ekonomiska nyckeltal som fås ur boksluten. Dessutom fästs uppmärksamhet vid kommunens egna åtgärder för att sanera ekonomin samt sådana exceptionella och tillfälliga faktorer under 2021 som inverkar på kommunens totalekonomiska situation. I kriterierna för höjning av statsandelen enligt prövning beaktas också effekterna av coronapidemin som kommunerna skulle specificera i sina ansökningar.

Ytterligare information:
Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, tel. 02955 30389, vesa.lappalainen (at) vm.fi
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tel. 02955 30388, ville.salonen (at) vm.fi