Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
EU:n toimielinten covid-19-pandemiaan liittyviä hankintoja vapautetaan arvonlisäverosta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2021 13.34
Tiedote

Hallitus esittää, että unionin oikeuden mukaisesti EU:n toimielimet vapautettaisiin arvonlisäverosta eräiden sellaisten hankintojen osalta, joita ne ovat tehneet reagoidakseen covid-19-pandemiaan.

Verottomuus koskisi EU:n jäsenvaltioille, niiden kansallisille viranomaisille ja muille vastaaville toimijoille lahjoitettavia tavaroita ja palveluita. Verottomuus ei koskisi edelleen myytäviä hyödykkeitä.

Verottomuus koskisi tavaroiden hankintoja EU:n ulkopuolelta ja toisesta jäsenvaltiosta. Lisäksi Suomessa tapahtuvat tavaroiden ja palvelujen myynnit vapautettaisiin verosta vähennysoikeuksin (ns. nollaverokanta). 

Esityksellä olisi lähtökohtaisesti lahjoitettavien tavaroiden ja palvelujen määrää lisäävä ja lahjoittajan hallinnollista taakkaa alentava vaikutus. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Lakia sovellettaisiin takautuvasti 1.1.2021 alkaen. 

Hallituksen esitys julkaistaan päätökset-sivulla

Lisätiedot: 
Hallitusneuvos Suvi Anttila, puh. 0295 530201, suvi.k.anttila(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Paula Laakso, puh. 0295 530370, paula.laakso(at)gov.fi