Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
EU-institutioners upphandlingar som har ett samband med covid-19-pandemin befrias från mervärdesskatt

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.34
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att EU-organ i enlighet med unionsrätten ska befrias från mervärdesskatt i fråga om vissa sådana upphandlingar som de har gjort för att reagera på covid-19-pandemin.

Skattefriheten ska gälla varor och tjänster som doneras EU:s medlemsstater, deras nationella myndigheter och andra motsvarande aktörer. Skattefriheten ska inte gälla nyttigheter som säljs vidare. 

Skattefriheten ska gälla upphandling av varor både från länder utanför EU och från andra medlemsstater. Dessutom ska försäljning av varor och tjänster i Finland befrias från skatt med avdragsrätt (s.k. nollskattesats). 

Propositionen ökar i princip mängden varor och tjänster som doneras och den minskar på donatorns administrativa börda. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. Det föreslås att lagen ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2021. 

Regeringens proposition publiceras på beslutsportalen

Mer information: 
Suvi Anttila, regeringsråd, tfn 0295 530201, suvi.k.anttila(at)gov.fi
Paula Laakso, specialsakkunnig, tfn 0295 530370, paula.laakso(at)gov.fi