Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Tutkija Y:n määräaikainen virkasuhde purettiin työnantajan päätöksellä 17.2.2004. Virkasuhteen purkamisen perusteena oli ollut toistuva tietoturvallisuuden tahallinen vaarantaminen ja vahingon tuottaminen. Y:lle oli 20.8.2002 annettu kirjallinen varoitus työnantajan tietoverkon väärinkäytöstä. Varoituksen perusteena ollutta tekoa ei kuitenkaan ollut käytetty virkasuhteen purkamisen perusteena. Y:n toiminnasta oli tehty rikosilmoitus ja asian esitutkinta oli virkasuhteen purkamishetkellä kesken. Y oli vaatinut virkasuhteen purkamista koskevan päätöksen kumoamista sekä korvausta perusteettomien määräaikaisten virkasuhteiden johdosta.

Asiassa ei virkamieslautakunnan mukaan ollut edes väitetty, ettei rikostutkinnan kohteena olevia sähköpostiviestejä olisi lähetetty Y:n tietokoneelta. Mitään näyttöä siitä, että joku ulkopuolinen olisi murtautunut Y:n tietokoneelle ei ole purkamispäätöstä tehtäessä ollut tiedossa eikä Y ole sellaiseen myöhemminkään vedonnut. Teot, joista Y:tä epäillään, ovat luonteeltaan sellaisia törkeitä virkavelvollisuuksien rikkomisia, että ne muodostavat perusteen virkasuhteen purkamiseen välittömästi. Virkasuhde voitiin näissä olosuhteissa purkaa, vaikka asiaa koskeva esitutkinta oli vielä kesken. Koska Y:n virkasuhde oli päättynyt purkamiseen, ei hänellä katsottu olevan oikeutta hakemaansa korvaukseen.

Virkamieslautakunta hylkäsi sekä oikaisuvaatimuksen että korvausvaatimuksen (äänestys 5-1).

KHO:2005:3360
Ei muutosta.

Valtion virkamieslaki 9 §
Valtion virkamieslaki 33 §
Valtion virkamieslaki 34 §
Valtion virkamieslaki 56 §
Valtion virkamieslaki 66 §
Hallintolaki 46 §