Hyppää sisältöön
Media

Atk-kirjoittaja X:n virkasuhde oli purettu koeajan kuluessa 24.5.2000. Purkamispäätöksen perusteena oli ollut se, ettei X:n työpanokseen oltu tyytyväisiä. Hän ei ollut osoittanut sellaista ammattitaitoa, eikä sellaista oma-aloitteisuutta uusiin tehtäviin, mitä työnantaja voi kohtuudella odottaa. X:ää kohtaan esitetty tyytymättömyys ei ollut kohdistunut erityisiin yksittäisiin, perehtymistä edellyttäviin suorituksiin vaan ennen kaikkea koeaikana ilmenneeseen kehittymiseen ja tehtävien yleiseen suoritustapaan.

Virkasuhteen purkaminen koeaikana ei edellytä virkasuhteen purkamiselle muuten asetettua virkamieslain 33 §:n mukaista perustetta. Purkaminen ei kuitenkaan saa tapahtua epäasiallisella perusteella. X:n virkasuhteen purkaminen oli perustunut työnantajaviraston saamaan kokonaiskuvaan X:n soveltuvuudesta kyseessä olevaan virkaan, eikä asiassa ole ilmennyt, että hänen virkasuhteensa olisi purettu epäasiallisilla perusteilla.

Oikaisuvaatimukset hylättiin (äänestys 7-1).

KHO:2001:2690 
Ei muutosta.


Valtion_virkamiesL_10_§_1_mom