Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Virasto on purkanut A:n määräaikaisen virkasuhteen 20.9.2005 valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentin perusteella.

Nimittämiskirjan mukaan A on 4.8.2005 nimitetty virastoon määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2005 - 7.4.2006. Viraston mukaan A:n koeajasta on sovittu työhaastattelussa 28.6.2005, minkä A on kiistänyt. Viraston vastineessa ei ole edes väitetty, että koeajasta olisi määrätty virkasuhteeseen nimitettäessä. A:lle annettuun nimittämiskirjaan ei ole tehty merkintää koeajasta. Virkamieslautakunta katsoo, että koeajasta ei ole määrätty valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla.

A:n virkasuhteen purkamista ei ole myöskään tehty valtion virkamieslain 66 §:n 1 momentissa säädetyin tavoin kirjallisesti eikä häntä ole asiassa kuultu lainmukaisesti. Muutoksen hakemisesta aiheutuneita kuluja koskevan vaatimuksen osalta virkamieslautakunta toteaa, että oikaisuvaatimuksen käsittely virkamieslautakunnassa on hallintomenettelyä. Hallintomenettelyssä kukin vastaa omista kuluistaan.

Päätös kumottiin ja A:n vaatimus muutoksenhakemisesta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta hylättiin.

Valtion_virkamiesL_10_§ _1_mom
Valtion_virkamiesL_66_§ _1_mom
Valtion_virkamiesL_66_§ _2_mom
HallintoL_36_§
HallintoL_64_§ _1_mom
Valtion_virkamiesA_43_§ _2_mom