Hyppää sisältöön
Media

Asiantuntijaryhmä arvioi finanssiteknologiaa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2016 15.24
Uutinen

Valtiovarainministeriö selvittää, miten finanssiteknologiaa voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää rahoitusmarkkinoilla entistä laajemmin.

Uusien teknologisten innovaatioiden laajamittaisen käyttöönoton on arvioitu muuttavan nykyisiä rahoitusmarkkinoita voimakkaasti tulevaisuudessa. Finanssiteknologian uskotaan nykyistä tehokkaammin mahdollistavan muun muassa uusia rahoituksen hankkimis- ja välittämismuotoja (esimerkiksi joukkorahoitus) ja maksamistapoja sekä näiden ympärille muodostuvaa uutta yritystoimintaa.

Finanssiteknologialla tuotettujen palveluiden odotetaan laskevan kustannuksia, parantavan tehokkuutta ja transaktioiden nopeutta, monipuolistavan rahoitusmarkkinoita sekä lisäävän kilpailua. Toisaalta laajamittainen digitalisaatio ja esimerkiksi lohkoketjuteknologian (blockchain) nykyistä laajempi hyödyntäminen asettavat erityisesti viranomaisten näkökulmasta myös merkittäviä uusia haasteita erityisesti rahoitusmarkkinoiden häiriöttömän toiminnan ja rahoitusvakauden näkökulmasta.

Valtiovarainministeriö on perustanut asiantuntijaryhmän seuraamaan ja edistämään rahoituspalveluteknologioiden kehittymisen edellytyksiä. Ryhmän koordinaattorina toimii neuvotteleva virkamies Miki Kuusinen.

Työn tavoitteena on osaltaan edistää monipuolisen rahoituspalveluekosysteemin muodostumista ja kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kilpailukykyä.

Lisätietoa finanssiteknologian seurannasta rahoitusmarkkinaosastolla

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Miki Kuusinen, puh. 02955 30339, miki.kuusinen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Aki Kallio, puh. 02955 30477, aki.kallio(at)vm.fi

Rahoitusmarkkinat