Hoppa till innehåll
Media

Expertgrupp utvärderar finansteknologi

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2016 15.24
Nyhet

Finansministeriet utreder möjligheter att i framtiden utnyttja finansteknologi i allt större omfattning på finansmarknaden.

Dagens finansmarknad väntas genomgå en kraftig förändring när nya teknologiinnovationer tas i bruk i stor skala. Finansteknologin förväntas möjliggöra nya och effektivare metoder för bland annat anskaffning och förmedling av finansiering (till exempel gräsrotsfinansiering) och betalningssätt samt för ny företagsverksamhet kring dessa.

Tjänster producerade med hjälp av finansteknologi beräknas sänka kostnaderna, öka effektiviteten och transaktionshastigheten, diversifiera finansmarknaden och stärka konkurrensen. En digitalisering på bred front och till exempel ett större utnyttjande av blockkedjeteknik (blockchain) kan å andra sidan innebära betydande nya utmaningar främst för myndigheterna särskilt med avseende på en störningsfri verksamhet på finansmarknaden och finansieringsstabiliteten.

Finansministeriet har grundat en expertgrupp för att skapa och följa upp förutsättningar för att utveckla olika teknologier för finansieringstjänster. Gruppen samordnas av konsultativa tjänstemannen Miki Kuusinen.

Syftet med arbetet är att främja uppkomsten av ett mångfacetterat ekosystem för finansieringstjänster och att stärka den finländska finansmarknadens konkurrenskraft.

Närmare uppgifter om uppföljningen av finansieringsteknologin på finansmarknadsavdelningen

Ytterligare information:

Miki Kuusinen, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 530 339, miki.kuusinen(at)vm.fi
Aki Kallio, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 530 477, aki.kallio(at)vm.fi

Finansmarknaderna