Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Biokaasun ja sähköpolttoaineiden verotukseen muutoksia

Julkaisuajankohta 16.6.2022 13.53
Tiedote

Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän kestävän biokaasun verotusta muutettaisiin toimintaympäristön ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi. Lisäksi sähköpolttoaineiden energiaverotus sovitettaisiin yhteen vuoden 2023 alusta tulevan jakeluvelvoitteen kanssa.

Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän kestävän lämmitysbiokaasun verotukea pienennettäisiin niin, että täyden verottomuuden sijasta siitä kannettaisiin matala valmistevero. Niin sanotun kestävän lämmitysbiokaasun energiasisältöveron määrä olisi muiden kaasumaisten liikenne- ja lämmityspolttoaineiden yleisestä 10,33 euroa megawattitunnin verotasosta poiketen energiaverodirektiivin vähimmäisverotason mukainen 1,20 euroa megawattitunnilta. Verotuki pienenisi siis nykyisestä 10,33 eurosta 9,13 euroon megawattitunnilta. Valtaosa kestävästä lämmitysbiokaasusta olisi lisäksi hiilidioksidiverotonta. 

Kestävän lämmitysbiokaasun pientuotanto säilyisi verottomana

Muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset liikenteen polttoaineet tulevat jakeluvelvoitteen piiriin vuoden 2023 alusta. Käytännössä kyse on sähköenergian avulla vedestä tuotetusta vedystä ja hiilidioksidista valmistetuista polttoaineista eli sähköpolttoaineista. Verotuksessa selkeytettäisiin, mitä verotasoa sähköpolttoaineisiin sovelletaan. Vety säilyisi edelleen verottomana. 

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa. 

Biokaasun muutosten taustalla tavoite ennakoitavasta ja EU:n näkökulmasta hyväksyttävästä vero- ja tukimallista 

Biokaasu säädettiin valmisteveron alaiseksi polttoaineeksi vuoden 2022 alussa. Syksyn 2021 
talousarvioneuvotteluiden yhteydessä tehdyn linjauksen mukaisesti liikenteessä käytettävälle biokaasulle säädettiin valmistevero ja kestävä lämmitysbiokaasu säädettiin verottomaksi.

Kestävän lämmitysbiokaasun verottomuudessa on kyse EU:n komissiolle ilmoitettavasta valtiontuesta. Vuoden 2021 lopussa käynnistetyn lupahakemuksen valmistelussa on esille noussut epävarmuuksia, joiden perusteella valtiontukiluvan saaminen vaikuttaa nykytilanteessa epätodennäköiseltä. Tämä johtuu siitä, että biokaasun kilpailukyky on kasvanut maakaasun hinnan noustessa. Nykyisillä biokaasun tuotantokustannuksilla ja maakaasun hintatasoilla valtiontukea on vaikea perustella tarpeelliseksi. 

Vaikka lupa saataisiinkin, aiheuttaisi se toimijoille ennakoimattoman toimintaympäristön sekä uusia hallinnollisia velvoitteita ja kustannuksia. Näitä syntyisi muun muassa vuoden 2022 alusta voimaan tulleista valtiontukisäännöksien mukaisista pakollisista ympäristönsuojelusopimuksista, jotka kestävän lämmitysbiokaasun tuottajien tulisi valtion kanssa tehdä ja joiden laiminlyönnistä toimijoihin olisi kohdistettava sanktioita. Lisäksi valtiontukilupa olisi voimassa vain määräajan eli enintään kuusi vuotta. Tällöinkin tukea tulisi seurata ja tarvittaessa muuttaa ylikompensaation estämiseksi. 

Valtiontukilupamenettelyä ennakoitavamman ja EU:n näkökulmasta hyväksyttävän vaihtoehdon tarjoaisi se, että verottomuuden sijasta kestävästä lämmitysbiokaasusta kannettaisiin matala vero. Nykyinen verotuki siis pienenisi hieman, mutta kestävän lämmitysbiokaasun käyttöä ja tuotantoa voitaisiin edelleen edistää toimintaympäristön oikeusvarmuus ja ennakoitavuus huomioiden. Ehdotus lisäisi valtion verotuloja vain noin miljoona euroa vuodessa eikä vaikuttaisi juurikaan kestävän lämmitysbiokaasun hintaan. Biokaasu säilyisi nykytilanteessa kilpailukykyisenä vaihtoehtona maakaasulle. 

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi 

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Lausuntokierros on käynnissä 8. elokuuta saakka Lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Lisätietoja: 
Veroasiantuntija, Jussi Kiviluoto, puh. 0295 530 331 , jussi.kiviluoto(at)gov.fi (paikalla 2.7. asti) 
Veroasiantuntija, Ella Luikku, puh. 0295 530 091 ella.luikku(at)gov.fi (paikalla 5.7. asti)
Lainsäädäntöneuvos, Leo Parkkonen, puh. 02955 30372, leo.parkkonen(at)gov.fi (paikalla 5.7. lähtien)