Hyppää sisältöön
Media

Sähköisen asioinnin ensisijaisuus vaatii digitukea ja digitaitojen kehittämistä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2023 12.53
Tiedote

Valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ovat tuottaneet digituen toimintamallin, jonka avulla parannetaan digituen laatua ja löydettävyyttä sekä tuetaan monipuolisesti digituen tarjoajia. Uudistettu toimintamalli pohjautuu ajantasaiseen tietoon suomalaisten digituen tarpeesta ja digiosaamisesta.

”Meidän tulee pitää huolta siitä, että mahdollisimman monella olisi tosiasiallinen mahdollisuus käyttää niin julkisia kuin yksityisiä digitaalisia palveluita. Digituen toimintamallissa panostamme siihen, että monipuolista digitukea olisi saatavissa yhdenvertaisesti ja mahdollisimman tasalaatuisesti asuinpaikasta riippumatta”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Digituen toimintamallin avulla vahvistetaan yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen osallisuutta yhteiskunnassa 

Digituen tarkoituksena on auttaa ihmisiä asioimaan sähköisesti ja vahvistamaan digitaitojaan. Sen tavoitteena on digiosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen. Ihmiset tarvitsevat näitä taitoja eläessään arkeaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 

Digitukea tarjoaa Suomessa laaja joukko kunnista ja viranomaisista vapaaehtoisiin. Koska tarjoajia ja toimintatapoja on paljon, tarvitaan myös yhteistä kehitystyötä ja koordinointia, mistä vastaa DVV. Kehitys- ja koordinointityössä tukena on digituen toimintamalli, joka auttaa myös levittämään parhaita digitukikäytäntöjä. Toimintamalli perustuu verkostoyhteistyöhön digituen toimijoiden kanssa. Kehitetyn mallin toimivuutta tarkastellaan kuluvana vuonna ja varmistetaan, että sillä päästään suunniteltuihin tavoitteisiin.

Tavoitteena osaavat digituen tarjoajat

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten digitaidot ja valmiudet käyttää digipalveluita ovat huippuluokkaa. Silti DVV:n koostaman digitaitoraportin mukaan 18 prosentilla suomalaisista on matalat tai sitäkin heikommat digitaidot. Lisäksi digitaalisen ympäristön jatkuva kehitys ja muutos haastavat kaikkien digitaitoja ja mahdollisuuksia hyödyntää digipalveluita. Digitalisaation onnistuminen vaatii, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää palveluja, joita tarjotaan yhä enemmän digitaalisesti. 

”Suomessa ei ole digipakkoa niin kuin esimerkiksi Tanskassa. Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus on kuitenkin tärkeää myös meillä. Lisäksi yhteiskuntamme on jo pitkälle digitalisoitunut, siksi digitaitoja ja digitukea tulee kehittää määrätietoisesti yhteistyössä digituen toimijoiden ja rahoittajien kanssa", kertoo Digi- ja väestötietoviraston johtava asiantuntija Minna Piirainen.

DVV antaa monipuolista asiantuntijatukea kaikille, jotka tarjoavat digitukea kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille.  Nämä toimijat ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan avainroolissa digituen ruohonjuuritason tekijöinä ja käytäntöjen kehittäjinä. 

Digituen toimintamalli sisältää digituen toimijaverkostolle erilaisia palveluja, esimerkiksi koulutuksia, suosituksia ja osaamismerkkejä. Digituen valtakunnalliselle toimintamallille haetaan pysyvää rahoitusta vuoden 2024 alusta.  

Lisätietoja:
Kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, puh. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Olli Kuusisto, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 462, olli.kuusisto(at)gov.fi
Johtava asiantuntija Minna Piirainen, DVV, puh. 0295 535 280, minna.piirainen(at)dvv.fi