Hyppää sisältöön
Media

Ehdotus tiedon laatukriteereiksi lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2021 14.07
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta tietoaineistojen laatukriteereiksi julkiselle hallinnolle. Lausuntoja voi antaa kirjallisesti Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 4.10. asti.

Laatukriteereiden tavoitteena on lisätä tietojen käyttömahdollisuutta ja yhtenäisyyttä sekä laajentaa tiedon käyttöä yhteiskunnan ja yritysten päätöksenteossa.

Tietoaineistojen laatukriteerit helpottavat julkishallinnon tiedon laadun yhtenäistä todentamista, kuvaamista ja arviointia. Niiden avulla julkishallinnon tietoa pystytään hyödyntämään laajemmin. Laatukriteerit koskevat Suomen julkisen hallinnon toimijoita tiedon tuottajina ja tiedon käyttäjinä.
Tietoaineistojen laatukriteerit on järjestetty tiedonkäyttäjän näkökulmasta neljän kysymyksen alle: 1) Mitä tieto koskee? 2) Miten tieto kuvaa todellisuutta? 3) Miten hyvin tieto on kuvattu? 4) Miten tietoa voi käyttää? Kullekin kriteerille on määritelty sitä kuvaavat mittarit.

Laatukriteerit on tarkoitettu joustavaksi työkaluksi; kaikki kriteerit tai varsinkaan mittarit eivät välttämättä ole merkityksellisiä kaikissa tilanteissa tai tietoaineistoissa. Lisäksi on hyvä huomata, että käyttötarkoitus määrittää sen, millaista tasoa laatukriteerin kuvaaman tiedon laadun osalta tavoitellaan.

Tietoaineistojen laatukriteerit on laadittu Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen (TiHA) hankkeessa osana pääministeri Marinin hallitusohjelman tietopolitiikan tavoitteita. Laatukriteerit on luotu Tilastokeskuksen vetämässä TiHAn osahankkeessa ”Tiedon laatukehikko” kymmenen organisaation kesken. Valmistelussa on tehty laajaa sidosryhmäyhteistyötä. Valmisteluun kuului kaikille avoin laatukriteerien kommentointikierros helmikuussa 2021, sekä lisäksi pilotointia, työpajoja ja TiHA-hankkeen seminaareja kevätkaudella 2021.

Laatukriteerit ja niiden mittarit viimeistellään lausuntokierroksen jälkeen vuoden 2021 loppuun mennessä. Viimeistelyssä huomioidaan myös syyskauden 2021 pilotointi sekä suoraan Tietoaineistojen laatukriteerit -verkkosivulta saatava palaute. Hyväksymismenettely päätetään myöhemmin ja toimeenpanoa valmistellaan.

Kirjalliset lausunnot ehdotuksesta pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 4.10.2021 kello 16:15 mennessä.

Lausuntomateriaali lausuntopalvelussa
Tietoaineistojen laatukriteerit -verkkosivu
Lue lisää Tiedon laatukehikko -osahankkeesta
Lue lisää TiHA-hankkeesta

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen, [email protected], p. 029 553 0364
hankepäällikkö Tanja Lahti, [email protected], p. 029 553 0650
Tiedon laatukehikko -osahankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen, Tilastokeskus, [email protected] , p.  029 551 3550

Julkisen hallinnon ICT