Hoppa till innehåll
Media

Förslag till kvalitetskriterier för informationsmaterial på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2021 14.07
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om förslaget till kvalitetskriterier för informationsmaterial för den offentliga förvaltningen. Utlåtanden kan ges skriftligen i Lausuntopalvelu.fi-tjänsten fram till den 4 oktober.

Syftet med kvalitetskriterierna är att öka uppgifternas enhetlighet och möjligheterna att använda dem samt att utvidga användningen av information både i det samhälleliga beslutsfattandet och i företagsverksamheten.

Kvalitetskriterierna för informationsmaterial underlättar en enhetlig verifiering, beskrivning och utvärdering av informationens kvalitet inom den offentliga förvaltningen. Med hjälp av dem kan den offentliga förvaltningens information utnyttjas i större utsträckning. Kvalitetskriterierna gäller aktörer inom den offentliga förvaltningen i Finland i egenskap av producerare och användare av information.

Kvalitetskriterierna för informationsmaterial har ordnats under fyra frågor ur användarperspektiv: 1) Vad gäller informationen? 2) Hur beskriver informationen verkligheten? 3) Hur väl har informationen beskrivits? 4) Hur kan informationen användas? Varje kriterium har mätare som beskriver det.

Kvalitetskriterierna är avsedda att vara ett flexibelt verktyg; alla kriterier, eller i synnerhet mätare, är inte nödvändigtvis relevanta i alla situationer eller i allt informationsmaterial. Dessutom lönar det sig att notera att användningsändamålet avgör vilken nivå som eftersträvas i fråga om kvaliteten på den information som beskrivs i kvalitetskriteriet.

Kvalitetskriterierna för informationsmaterial har utarbetats i samband med projektet för utnyttjande och öppnande av information (TiHA) som en del av målen för informationspolitiken i statsminister Marinis regeringsprogram. Kvalitetskriterierna har skapats i samarbete av tio organisationer i delprojektet ”Kvalitetsram för information”, som leds av Statistikcentralen. Beredningen har genomförts i omfattande samarbete med intressentgrupper. I beredningen ingick en för alla öppen kommentaromgång om kvalitetskriterierna i februari 2021 samt dessutom pilotförsök, workshoppar och seminarier om TiHA-projektet under våren 2021.

Kvalitetskriterierna och mätarna för dem finslipas efter en remissbehandling före utgången av 2021. Vid finslipningen beaktas också pilotförsöket under hösten 2021 samt den respons som fås direkt från webbplatsen Kvalitetskriterier för informationsmaterial. Godkännandeförfarandet avslutas senare och verkställigheten bereds.

Skriftliga utlåtanden om förslaget kan lämnas via lausuntopalvelu.fi senast den 4 oktober 2021 före kl. 16.15.

Remissmaterialet i utlåtandetjänsten
Webbplatsen Kvalitetskriterier för informationsmaterial
Läs mer om delprojektet Kvalitetsramverk för information
Läs mer om TiHA-projektet

Mer information:
Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig, fö[email protected], tfn. 029 553 0364
Tanja Lahti, projektchef, fö[email protected], tfn. 029 553 0650
Essi Kaukonen, projektchef för delprojektet Kvalitetsram för information, Statistikcentralen, fö[email protected], tfn  029 551 3550