Hyppää sisältöön
Media

Energiaverotuksen tiekartta luo ennakoitavuutta kotitalouksille ja yrityksille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2021 8.11
Tiedote

Valtiovarainministeriö on päättänyt hankkia Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ltä ehdotuksen energiaverotuksen tiekarttavaihtoehdoista. Niissä selvitetään energiaverotuksen toimivuutta eri kehityspoluissa. Samalla arvioidaan, miten veropohja turvataan päästövähennysten ja teknologiamuutosten yhteydessä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla elinkeinoelämän toimintaedellytykset huomioiden.

”Suomessa on jo nyt edistyksellinen energiaverojärjestelmä. Olemme myös kehittäneet sitä tällä vaalikaudella siten, että energiaverotus tukee ympäristöystävällisiä investointeja. Tätä kehityssuuntaa täytyy jatkaa, jotta luomme ennekoitavan näkymän sekä yrityksille että kotitalouksille”, toteaa valtiovarainministeri Annika Saarikko.     

Tiekartta luo ennakoitavan näkymän energiaverotuksen kehittymisestä energiasektorin teknologista kehitystä ja teollisuuden sähköistymistä kuvaavissa skenaarioissa. Siinä arvioidaan nykyisen energiaverotuksen toimivuutta eri kehityspoluissa suhteessa päästökauppaan ja muihin ohjauskeinoihin. Samalla arvioidaan kehityspolkuja kilpailukyvyn, sosiaalisen ja alueellisen oikeudenmukaisuuden sekä ekologisen kestävyyden kannalta ja kuvaillaan kehittämisehdotusten toteuttamiskelpoisuutta kansainvälisestä näkökulmasta. 

Tarkastelut kohdennetaan sähköön sekä lämmitykseen, teollisuuden ja työkoneiden polttoainekäyttöön. Tiekarttaehdotuksen laadinnassa huomioidaan keskeinen EU-sääntely ja sen mahdolliset muutokset. 

Selvitystyön on tarkoitus valmistua helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Energiaverotuksen tiekartan on tarkoitus tukea yhdessä päästökaupan kanssa hallituksen 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.

Energiaverotuksen tiekartan valmistelun ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön vero-osaston osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare. Ohjausryhmässä on edustettuina valtiovarainministeriön lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Ohjausryhmän työhön voi osallistua myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita. Ohjausryhmän sihteereinä toimivat Göran Koreneff ja Juha Forsström Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä. 

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 0295530 372, leo.parkkonen(at)gov.fi 

Annika Saarikko Verotus