Hyppää sisältöön
Media

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavat palvelut kootaan tiekartalle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2017 10.58
Tiedote

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartan laatimiseksi. Tiekarttaa valmistellaan avoimesti kevään 2017 aikana. Kevään aikana eri viranomaisten kanssa määritellään, mitkä sata palvelua voivat olla tällaisia ensisijaisia palveluja ja milloin ne ovat tarjottavissa ja käytettävissä sähköisesti.

Tiekartalle tavoitellaan sataa ensimmäistä kansalaisten tai yritysten käyttämää palvelua, joissa sähköinen palvelukanava on ensisijainen. Tiekartta on tarkoitus toimeenpanna vuosien 2017–2021 aikana.

Tiekartan laatiminen aloitetaan jo käytössä olevista toimivista ja käytetyistä palveluista. Kansalaiset ja yritykset voivat hoitaa jo nyt sähköisesti esimerkiksi verotukseen, yrityksen perustamiseen, maatalouteen, työ- tai opiskelupaikan hakemiseen, etuuksiin tai kansalaisvaikuttamiseen liittyviä asioitaan. Useissa palveluissa sähköisen palvelun osuus on jo lähellä sataa prosenttia. Aika- ja paikkariippumattomuutensa vuoksi sähköiset julkiset palvelut ovat useimmille saavutettavampia kuin perinteiset palvelut. Palvelujen digitalisointi tuo myös säästöjä.

Hallituksen aiemman linjauksen mukaisesti Suomessa siirrytään ensisijaisesti sähköisen postilaatikon käyttämiseen vuonna 2018. Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma (KaPA-ohjelma) tuottaa yhteiset ratkaisut viestinvälitykseen, tunnistamiseen ja puolesta asiointiin sekä kokoaa eri viranomaisten palvelutarjonnan palvelunäkymiin.

Tiekartta rakennetaan yhteistyössä

Palvelujen tunnistamisen rinnalla arvioidaan, millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia sähköisen asioinnin muuttaminen ensisijaiseksi edellyttää. Hallitus on linjannut, että laintasolla turvataan asiointipalvelut muilla keinoilla heille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluja. Sähköisten palveluiden käyttöön luodaan myös tukimalli.

Tiekartan laatiminen on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Tiekarttaa rakennetaan tiiviissä yhteistyössä helmikuussa 2017 käynnistyvän kansalaisjärjestöjen Digi arkeen -neuvottelukunnan, valtiovarainministeriön sähköisten palvelujen käytön tukimallia valmistelevan AUTA-hankkeen ja Saavutettavuusdirektiivin (direktiivi julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuudesta) toimeenpanon kanssa.

Kevään 2017 aikana järjestetään avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään tiekarttaan liittyviä asioita. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2017 saakka. Hallitus linjaa mitkä palvelut minäkin vuonna on tavoitteena tarjota sähköisesti työryhmän esitykseen perustuen. Tiekartta kattaa vuodet 2017 – 2021.

Tanskasta kannustavaa esimerkkiä

Tanskassa on 2010-luvun alkupuolelta siirrytty sähköisiin palveluihin keskeisissä kansalais- ja yrityspalveluissa. Siellä 80 % kansalaisten, yritysten ja hallinnon välisestä viestinvaihdosta tapahtuu sähköisesti. Ainoastaan sähköisesti tarjottaviksi palveluiksi ovat Tanskassa siirtyneet muun muassa haku peruskouluun ja päivähoitoon, lapsilisä, omalääkärin vaihtaminen, rikosilmoitus, pysäköintilupien ja rakennuslupien haku, asumistuki ja valtion eläkehakemus. Palvelujen käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä, ja myös kustannussäästöjä on saatu aikaan.

Tanskan ja Suomen lähtökohdissa on paljon yhteneväisyyksiä. Kummassakin maassa sähköisiä palveluita käytetään paljon ja kansalaisten edellytykset niiden käyttämiseen ovat hyvät. Suomessakin kansalaisilla ja yrityksillä on paljon odotuksia sähköisten palveluiden lisääntymiseen liittyen.

Lisätietoa tiekartasta hankesivulta

Asettamispäätös

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi (työryhmän puheenjohtaja), puh. 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen , puh. 02955 30364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT kärkihankkeet