Hyppää sisältöön
Media

EU-lainsäädäntö tuo muutoksia pörssiyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten toimintaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2018 13.00
Tiedote

Keskeiset ehdotukset koskevat pörssiyhtiöiden johdon palkitsemista ja pörssiyhtiön oikeutta saada osakkeenomistajia koskevia tietoja. Muutoksissa on kyse EU-direktiivin kansallisesta toimeenpanosta. Valtiovarainministeriö lähetti työryhmän ehdotukset lausuntokierrokselle maanantaina 16. huhtikuuta.

EU-direktiivin tavoitteena on edistää osakkeenomistajien vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä lisätä avoimuutta pörssiyhtiöiden ja sijoittajien välillä. Samalla direktiivi yhtenäistää pörssiyhtiöiden hallintokäytäntöjä eri jäsenvaltioissa ja siten edistää yhtenäisten pääomamarkkinoiden kehittymistä Euroopan unionin alueella.

Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet johdon palkitsemisessa paranevat

Pörssiyhtiön on laadittava palkitsemispolitiikka, johon toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkitseminen perustuu. Palkitsemispolitiikasta päättää yhtiökokous. Työryhmä esittää myös mahdollisuutta poiketa palkitsemispolitiikasta väliaikaisesti, jotta käytännön tilanteet esimerkiksi toimitusjohtajan vaihdosten ja yritysjärjestelyjen yhteydessä helpottuvat.

Työryhmän enemmistö kannatti palkitsemiskäytännöissä yhtiökokouksen neuvoa-antavaa äänestystä. Valtiovarainministeriö ja Osakesäästäjien Keskusliitto ry jättivät asiasta eriävät mielipiteensä.

Uusi palkitsemissäätely tulee voimaan yhtiökokouskaudelle 2020.

Pörssiyhtiön oikeus saada osakkeenomistajiaan koskevia tietoja paranee

Pörssiyhtiöiden mahdollisuudet selvittää hallintarekisteröityjen ulkomaalaisomistajien tietoja paranevat, kun osakkeita säilyttäville sijoituspalveluyrityksille ja hallintarekisteröinnin hoitajille asetetaan velvollisuus toimittaa tietoja yhtiön pyynnöstä. Pörssiyhtiö vastaa tietojen keräämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Käytännössä tiedonsaantioikeus koskee vain suomalaisten pörssiyhtiöiden ulkomaalaisomistajien tietoja, koska kotimaisia sijoittajia koskevat tiedot ovat jo nyt saatavilla arvopaperikeskuksen osakasluetteloilta.

Sijoituspalveluyritysten on lisäksi toimitettava eteenpäin tiedot, jotka koskevat osakasoikeuksien käyttämistä. Tällaisia ovat, esimerkiksi yhtiökokouksen äänestysohjeet tai sijoittajan osallistuminen osakeantiin. Sijoituspalveluyrityksen on välitettävä osakasoikeuksien käyttämistä koskevat ja pörssiyhtiön tietopyynnön tiedot säilytysketjussa eteenpäin seuraavalle säilyttäjälle.

Työryhmän ehdottamat muutokset eivät vaikuta viranomaisten ja kansalaisten tiedonsaantiin hallintarekisteröidyistä osakkeista.

Muutoksia myös omistajaohjauksen periaatteisiin ja lähipiiritoimien sääntelyyn

Omaisuudenhoitajien ja institutionaalisten sijoittajien omistajaohjaus pörssiyhtiöissä tehostuu, kun sijoittajien on laadittava ja julkistettava omistajaohjauksen periaatteet.

Lisäksi osakeyhtiölain esteellisyyssääntely ehdotetaan korvattavan yhtiön päätöksentekoa koskevalla lähipiirisääntelyllä. Ehdotettu sääntely koskee pörssiyhtiöiden lisäksi kaikkien osakeyhtiöiden hallituksen, toimitusjohtajan, hallintoneuvoston ja yhtiökokouksen päätöksentekoa.

Lausuntoaika päättyy 31. toukokuuta. Lakiluonnos, lausuntopyyntö ja tulevat lausunnot julkaistaan hankesivulla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia osakkeenomistajien oikeuksista

Lisätietoja

Työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Annina Tanhuanpää, puh. 02955 30485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi