Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n valtiovarainministerit keskustelevat eurooppalaisesta investointiohjelmasta

Valtiovarainministeriö
2.12.2016 15.00
Tiedote
Arkistokuva: EU

EU-maiden valtiovarainministerit keskustelevat tiistaina 6. joulukuuta Euroopan strategisen investointien rahaston toimintajakson pidentämisestä ja pankkiunionin vahvistamisesta. Euroryhmässä esillä on kokonaisarvio euromaiden budjettitilanteesta. Suomea edustaa Brysselissä valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Komissio antoi syyskuussa 2016 ehdotuksen, jossa esitettiin Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) toimintajakson pidentämistä. ESIR perustettiin osana Euroopan investointiohjelmaa noin vuosi sitten. Jatkoesitys koskee muun muassa ESIRin rahoitusta, hallinnointia ja hankkeiden valintaa. Ecofin-neuvoston on nyt tarkoitus saavuttaa asiassa yleisnäkemys.

Neuvoston on myös tarkoitus hyväksyä päätelmät Euroopan investointiohjelman investointiympäristön kehittämisestä. Tarkoituksena on edistää investointeja parantamalla investointiympäristöä ja helpottamalla rahoituksen saantia varsinkin pk-yritysten kannalta.

Suomi tukee Euroopan investointiohjelmaa ja erityisesti investointien esteiden purkamista sekä yksityisten investointien edistämiseen tähtäävää työtä. Suomi tukee myös ESIRin toiminnan pidentämistä Euroopassa yhä vallitsevan investointivajeen vuoksi. Tämän arvioidaan myös hyödyntävän kotimaisia lainanottajia. 

Taustatietoa ESIRistä

Pankkiunionia vahvistetaan

Puheenjohtajavaltio Slovakia antaa raportin kesäkuun Ecofin-neuvostossa sovitun pankkiunionin syventämistä koskevan tiekartan toteuttamisesta ja eurooppalaista talletussuojajärjestelmää koskevan ehdotuksen käsittelystä. Ehdotuksen käsittelyä jatketaan teknisellä tasolla.

Komissio esittelee 23. marraskuuta julkaisemansa laajan uudistuspaketin, jolla pyritään vahvistamaan pankkien häiriönsietokykyä ja tehostamaan kriisinratkaisuvälineiden soveltamisedellytyksiä. Komissio ehdottaa eräitä toimenpiteitä, joilla pyritään yksinkertaistamaan sääntelyä tietyiltä osin ja edistämään pankkien rahoitusta infrastruktuurihankkeille ja pk-yrityksille.

Suomi tukee vahvaa sijoittajavastuuseen perustuvaa pankkiunionia ja sen kehittämistä kesäkuussa 2016 hyväksytyn tiekartan mukaisesti. Komission antamat ehdotukset EU:n pankkien häiriönsietokyvyn parantamiseksi ovat oikeansuuntaisia, mutta niiden vaikutus, tehokkuus ja toimivuus tulee arvioida huolellisesti erikseen.

Komission tiedote pankkipaketista (komission sivut)
Taustatietoa pankkiunionista (neuvoston sivut)

Veron kiertämisen torjunnasta tavoitteena yleisnäkemys

Valtiovarainministereiden on tarkoitus saavuttaa yleisnäkemys veron kiertämisen torjuntaa koskevan direktiivin muuttamisesta kolmansien valtioiden kanssa ilmeneviä hybridijärjestelyjä koskevilta osin (ATAD2). Direktiiviehdotuksessa esitetään säännöksiä, jotka koskevat muun muassa EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välillä tapahtuvia hybridijärjestelyjä, kiinteisiin toimipaikkoihin liittyviä tilanteita ja yritysten kaksoisasumiseen liittyviä tilanteita. Esitetyllä sääntelyllä pyritään estämään tällaisiin järjestelyihin liittyvien veroetujen saaminen. Ehdotus liittyy komission lokakuussa 2016 antamaan yritysveropakettiin.

Suomi kannattaa, pitää tärkeänä ja on sitoutunut direktiivin tavoitteisiin koskien toimenpiteitä veron välttämisen estämiseksi. Direktiiviehdotuksen tavoitteiden saavuttamiseksi yhteinen kansainvälinen sääntely on perusteltua.

Muut kokouksen aiheet

Neuvostossa on esillä myös eurooppalainen ohjausjakso 2017, sekä tilannekatsaukset tiivistetystä yhteistyöstä finanssitransaktioveron alalla ja pankkiunionin toteuttamisesta. Komissio antaa tietoa talous- ja rahaliiton kehittämistä koskevan raportin tilanteesta, erityisesti koskien ensi vuotta. Esillä on myös terrorismin rahoituksen torjunta, strategiset tullikysymykset, sekä vakaus- ja kasvusopimuksen läpinäkyvyyden ja vakauden parantaminen. Lisäksi saadaan tilannetietoa pääomamarkkinaunionista.

Ecofinin asialista (neuvoston ennakkotiedote)

Euroryhmä keskustelee euromaiden budjettitilanteesta ja alustavista talousarviosuunnitelmista

Euroryhmä kokoontuu maanantaina 5. joulukuuta. Kokouksen aiheita ovat:

  • euromaiden budjettitilanne ja näkymät
  • euromaiden alustavien talousarviosuunnitelmien arviointi
  • Kreikan tilannekatsaus
  • Euroryhmän työohjelma alkuvuodelle 2017.

Euroryhmän asialista (euroryhmän ennakkotiedote)

Lisätietoja:

Finanssineuvos Susanna Ikonen, puh. 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Erityisavustaja Elisa Tarkiainen, puh. 0400 774789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Ecofin on talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka Verotus