Hyppää sisältöön
Media

Euroopan komissiolta asetus avoimen datan arvokkaista tietoaineistoista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2023 14.58
Tiedote
Henkilö kirjastossa

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen liittyen direktiiviin avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä. Avoimen datan direktiivillä tavoitellaan yleisesti julkisen sektorin tietovarantojen avaamisen yhdenmukaistamista ja tehostamista.

Nyt annetulla täytäntöönpanoasetuksella määritellään, mitä direktiivin arvokkaat tietoaineistot (High Value Datasets) ovat ja annetaan tarkempia teknisiä määrittelyjä niiden saatavuudesta. Samalla tarkennetaan direktiiviin sisältyvää arvokkaiden tietoaineistojen sääntelyä.

Arvokkaiden tietoaineistojen määrittelyn tavoitteena on ollut varmistaa, että yhteiskunnallisesti potentiaalisimmat julkiset tiedot ovat uudelleen käytettävissä. Asetuksen liitteessä arvokkaat tietoaineistot on jaettu kuuteen teemaluokkaan: paikkatiedot, maan havainnointi ja ympäristö, säätiedot, tilastotiedot, yritys- ja yritysten omistustiedot sekä liikkuvuustiedot. Teemaluokissa mainittujen aineistojen tulee olla saatavilla maksutta ja rajapintojen kautta.

Asetus on velvoittava ja suoraan sovellettava kaikille EU:n jäsenmaille. Sen tehokas täytäntöönpano tulee kuitenkin edellyttämään sen kanssa ristiriidassa tai päällekkäin olevan kansallisen sääntelyn kumoamista tai muuttamista. Tämä voi vaatia säädösvalmistelua useilla eri hallinnonaloilla. Lisäksi tiedonhallintalain nojalla arvokkaiden tietoaineistojen saatavuudesta annetaan valtioneuvoston asetus.

Valtiovarainministeriö tulee asettamaan työryhmän arvioimaan säädösmuutostarpeita ja valmistelemaan ne asetuksen siirtymäajan puitteissa. Lisäksi täytäntöönpanon koordinointia varten tullaan asettamaan erillinen työryhmä, joka koostuu keskeisten virastojen ja sidosryhmien edustajista.

Asetuksen siirtymäajaksi on annettu 16 kuukautta. Näin ollen täytäntöönpano tulee olla tehtynä 9.6.2024 mennessä.
 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Riitta Autere, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, puh. 0295 530 436
neuvotteleva virkamies Antti Helin, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, puh. 0295 530 609