Hyppää sisältöön
Media

Henkilötunnuksen uudistamisen hanke käynnistyy 

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2020 10.37
Tiedote

Valtionvarainministeriö on asettanut hankkeen henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteetin kehittämiseksi. Tavoitteena on varmistaa henkilötunnusten riittävyys, poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus ja sujuvoittaa ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä. Hankkeen toimikausi on 1.12.2020 – 31.12.2022.

Henkilötunnusjärjestelmän muutostarpeet liittyvät henkilötunnusten riittävyyden varmistamiseen ja tunnistuskäytön ehkäisemiseen

”Hankkeessa on mukana laajasti toimijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Tarkoituksemme on rakentaa toimiva sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla hankkeen tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikutustenarviointi muutoksista on jo käynnistynyt ja ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkuvuonna 2021”, toteaa hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana toimiva lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara. 

Tapahtumat psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtotapauksessa ovat osoittaneet, että hankkeen hyötyjä ei täysimääräisesti saavuteta, jos nykyisen kaltainen henkilötunnusten käyttö henkilön tunnistamisessa ei muutu. Yksinomaan henkilötunnuksella ei tulisi olla mahdollista tunnistaa eli varmentaa sitä, onko fyysisesti asioiva henkilö todella se henkilö, joka väittää olevansa. Hankkeen tehtävänä on tuoda esiin henkilötunnuksen hyviä käsittelymenettelyjä ja ohjata toimintatapoja, jotta henkilötunnusta käytetään ainoastaan henkilöiden yksilöintiin ja erotteluun tietojärjestelmien välillä ja asiointitilanteissa. Hankkeessa arvioidaan myös, miten tiedon julkisuus vaikuttaa ei toivottuun tunnistuskäytäntöön

Hankkeessa arvioidaan keinoja henkilötunnusten lisäämiseen

Hankkeessa arvioitavan suunnitelman mukaan henkilötunnusten riittävyyteen vastataan lisäämällä henkilötunnukseen uusia välimerkkejä nykymuotoisten tunnusten loppuessa vuoden 2023 alusta lähtien. Suomeen esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi muuttavien asiointia helpotetaan laajentamalla henkilötunnuksen myöntämistä rekisteröimällä henkilöt aikaisemmin väestötietojärjestelmään. Näin vähennetään myös organisaatiokohtaisten keinotunnusten määrää. Väestötietojärjestelmään lisätään uusia tunnistetietoja, joista käy ilmi minkä viranomaisen aloitteesta tunnus on myönnetty, miten henkilö on tunnistettu ja onko henkilö rekisteröity ilman kohtaamista. 

Hallitusohjelmaan kirjattu henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen toteutetaan ryhtymällä viimeistään vuoden 2027 alusta lukien myöntämään henkilötunnukset sukupuolineutraalina henkilölle, jonka tiedot merkitään ensimmäistä kertaa väestötietojärjestelmään. Sukupuolta ei voisi enää tämän ajankohdan jälkeen päätellä henkilötunnuksesta. Ennen tätä annettuja henkilötunnuksia ei muutettaisi vaan ne säilyisivät nykyisenmuotoisena.

Henkilötunnuksen uudistamisen hanke yhdessä digitaalisen henkilöllisyyden kanssa rakentaa mahdollisuuksia yhdenvertaiselle ja sujuvalle identiteetinhallinnalle ja luotettavalle sähköiselle asioinnille. Hankkeiden lainsäädäntötyötä viedään eteenpäin samassa aikataulussa. 

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, puh. 0295 530 023 sami.kivivasara(at)vm.fi

kehityspäällikkö, hankepäällikkö Anneli Kupari, puh. 0295 530 035 anneli.kupari(at)vm.fi

Taustaa:

Henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteetin työryhmä esitti jättämässään loppuraportissa, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Työryhmä ehdotti myös, että suomalaisen henkilötunnuksen voisi saada nykyistä laajempi henkilöryhmä. Saatujen lausuntojen ja valtiovarainministeriössä virkamiestyönä tehdyn jatkotyön perusteella työryhmän ehdotusta sellaisenaan ei voitu pitää toteuttamiskelpoisena. Lausuntopalautteen pohjalta on valtionvarainministeriössä jatkettu työtä valmistellen rajatumpaa muutosta, joka perustuu henkilötunnuksen nykyiseen muotoon. 

Henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteettihankkeen ohjauksesta vastaa valtionvarainministeriö ja siihen osallistuu ministeriöiden ja virastojen lisäksi myös yksityisen sektorin edustajia. Hankkeen onnistumisen kannalta laaja yhteistyö julkisen ja yksityisen puolen edustajien kanssa on ratkaisevaa. Tämä hanke yhdessä digitaalisen henkilöllisyyden kanssa rakentaa mahdollisuuksia yhdenvertaiselle ja sujuvalle identiteetinhallinnalle ja luotettavalle sähköiselle asioinnille. Hankkeiden lainsäädäntötyötä viedään eteenpäin samassa aikataulussa.