Hyppää sisältöön
Media

Finansministeriet och Finlands Kommunförbund:
Effektfullare offentlig upphandling med hjälp av ett åtgärdsprogram

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2019 15.00
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsammans med Finlands kommunförbund inrättat ett åtgärdsprogram Verkningsfull offentlig upphandling. Programmet ska främja samhällseffekterna av de medel som används för offentliga upphandlingar samt de offentliga finansernas hållbarhet.

Programmet siktar också till att nå den i ett brett samarbete framtagna visionen om att hur regeringsprogrammets mål om offentliga upphandlingar ska uppnås. I regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering ingår flera mål som rör offentlig upphandling och utveckling av den. De sektorsövergripande målen säger mycket om upphandlingarnas effekter.

Målen gäller bland annat

  • effektivare upphandling
  • teknisk utveckling och innovationer
  • hållbar utveckling
  • klimatmål och miljöaspekter
  • sociala aspekter och social sysselsättning
  • kompetensutveckling och spridning av bästa praxis
  • den inhemska matens ställning
  • livscykelekonomi
  • kvalitet och ansvarsfullhet
  • tvåspråkighet

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero betonar att offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att genomföra regeringsprogrammet. I dag går i genomsnitt hälften av budgeten för den offentliga sektorns organisationer till externa resurser.

”Den summa på flera tiotals miljarder euro som vi använder för upphandlingar hjälper oss att nå de allra viktigaste målen. Upphandlingsgrunderna måste också bygga på andra faktorer än bara på ett fördelaktigt pris. Genom upphandlingar kan vi förbättra möjligheterna för personer med partiell arbetsförmåga att få arbete, minska den offentliga sektorns utsläpp och förbättra dess produktivitet. De kan också hjälpa oss att tillgodose arbetslivsrättigheterna och ge ansvarsfulla finländska företag bättre möjligheter på marknaden”, säger Paatero.

Arbetet med offentlig upphandling har pågått redan länge – fokuset nu på samarbete

Enligt Paatero har de olika aktörerna inom den offentliga sektorn utvecklat offentlig upphandling redan länge.

”Jag vill att detta åtgärdsprogram ska fokusera på samarbetet mellan dessa aktörer. Det ger en möjlighet att skapa och dela med sig av konkreta åtgärder som hjälper oss att nå våra gemensamma mål”, säger ministern.

Även på Kommunförbundet litar man på att samarbete är väldigt resultatgivande.

”Vi vill tillsammans med staten väcka debatt om hur vi kan erbjuda kommunbor tjänster av hög standard på ett kostnadseffektivt sätt. På grund av volymen har offentliga upphandlingar en stor roll. Genom volymen kan vi också främja andra samhällsmål”, säger Minna Karhunen, Kommunförbundets verkställande direktör.

Ändring 6.9.2019: Kommunförbundets person som ger ytterligare information.

Mer information:

Tarja Sinivuori-Boldt, lagstiftningsråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (finansministeriet)
Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kommunförbundet)