Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto:
Julkiset hankinnat vaikuttavammiksi Hankinta-Suomen avulla

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2019 15.00
Tiedote

Valtiovarainministeriö on asettanut Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Ohjelman tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Toimenpideohjelmalla tavoitellaan myös laajassa yhteistyössä valmisteltua näkemystä siitä, miten hallitusohjelman tavoitteet julkisten hankintojen osalta saadaan toteutetuksi. Julkisille hankinnoille ja niiden kehittämiselle asetetaan pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa useita tavoitteita, jotka kertovat monialaisuudessaan paljon hankintojen vaikuttavuudesta.

Tavoitteet liittyvät muun muassa

  • hankintojen tehostamiseen,
  • teknologiseen kehitykseen ja innovaatioihin,
  • kestävään kehitykseen,
  • ilmastotavoitteisiin ja ympäristönäkökulmiin,
  • sosiaalisiin näkökulmiin ja sosiaaliseen työllistämiseen,
  • osaamisen kehittämiseen ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen,
  • kotimaisen ruoan asemaan,
  • elinkaaritaloudellisuuteen,
  • laatuun ja vastuullisuuteen sekä
  • kaksikielisyyteen.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero painottaa, että julkiset hankinnat ovat merkittävä keino hallitusohjelman toteuttamisessa. Tällä hetkellä julkisen sektorin organisaatioiden budjetista keskimäärin puolet käytetään ulkoisiin resursseihin.

”Hankintoihin käytettävillä kymmenillä miljardeilla voidaan päästä kohti kaikista keskeisimpiä tavoitteitamme. On huomioitava, että hankinnan perusteena on oltava muitakin kuin vain edullisin hinta. Hankinnoilla voidaan helpottaa osatyökykyisten työllistymistä, vähentää julkisen sektorin päästöjä ja parantaa sen tuottavuutta. Niillä voidaan myös edistää työelämän oikeuksien toteutumista ja tasoittaa pelikenttää vastuullisille suomalaisille yrityksille”, Paatero kertoo.

Julkisia hankintoja on kehitetty jo pitkään – nyt keskiössä yhteistyö

Paateron mukaan julkisen sektorin eri toimijat ovat kehittäneet julkisia hankintoja jo pitkään.

”Haluan, että tässä toimenpideohjelmassa niiden välinen yhteistyö on keskiössä. Se antaa mahdollisuuden luoda ja levittää konkreettisia toimia, joilla pääsemme yhteisiin tavoitteisiimme”, ministeri toteaa.

Myös Kuntaliitossa uskotaan, että yhteistyöllä päästään vaikuttaviin tuloksiin.

”Haluamme valtion kanssa yhteistyössä avata Suomessa keskustelua siitä, miten voisimme tarjota kuntalaisille laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti. Hankintojen rooli on volyyminsa takia tässä keskiössä. Volyymin avulla voidaan edistää myös muita yhteiskunnallisia tavoitteita”, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Muokattu 6. syyskuuta: Vaihdettu Kuntaliiton lisätietojen antaja.

Lisätiedot:

lainsäädäntöneuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (valtiovarainministeriö)
johtava lakimies Katariina Huikko, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi( Kuntaliitto)