Hyppää sisältöön
Media

Kohti kansalaislähtöistä ja tulevaisuuden kestävää julkishallintoa – tule mukaan julkisen hallinnon strategian valmisteluun

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2020 9.00
Tiedote

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto ovat käynnistäneet julkisen hallinnon strategian valmistelun. Kevään aikana etsitään vastauksia kysymyksiin, millainen julkisen hallinnon strategia mahdollistaisi suomalaisen yhteiskunnan menestyksen vuonna 2030 ja miten julkishallinto voisi olla uudistumisen edelläkävijä. Strategiatyön tarkoituksena on varmistaa, että julkinen hallinto on olemassa ihmisiä varten. Tavoitteena on maailman parhaan julkisen hallinnon rakentaminen.

"Yhteiskuntaamme haastavat suuret muutostekijät, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, väestökehitys, digitalisaatio ja monimuotoistuminen. Nämä luovat uusia vaatimuksia erityisesti julkisen hallinnon rakenteille ja toimintatavoille. Toisaalta on myös selkeä tarve turvata kansanvaltaisen oikeusvaltion tulevaisuutta sekä ihmislähtöisten julkisten palveluiden laatua ja tehokkuutta kiihtyvässä muutoksessa", toteaa alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä.

"Julkisen hallinnon strategiaa tulee rakentaa laajassa yhteistyössä. On tärkeää, että kunnat ovat työssä mukana alusta alkaen. Monet tulevaisuuden haasteet tullaan lopulta ratkaisemaan paikallistasolla, kunnissa ja alueilla", sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Osallistu keskusteluun kevään aikana

Julkisen hallinnon strategiaa valmistellaan avoimesti monenvälisessä yhteistyössä. Työtä koordinoidaan useiden ministeriöiden ja kuntien yhteisessä johtoryhmässä. Mukaan kutsutaan laaja joukko kansalaisia, yhteisöjä, yrityksiä, kuntia ja virastoja. Parhaillaan kerätään ymmärrystä nykytilasta, jota avaa esimerkiksi helmikuun 13. päivä julkaistava kuntien tilannekuva -raportti. Näkemyksiä ja ajatuksia kootaan siitä, miten julkinen hallinto toimii tällä hetkellä ja missä on vielä kehitettävää.

Strategiatyöhön voi osallistua kevään aikana järjestettävissä avoimissa tilaisuuksissa, joista osa toteutetaan virtuaalisesti. Valmistelussa hyödynnetään julkishallinnon ja Kuntaliiton jo olemassa olevia kehittämisverkostoja. Ajatusten kerääminen on aloitettu jo esimerkiksi alueellistamisen uudistamisen tammikuisista tilaisuuksista Mikkelissä, Rovaniemellä, Hämeenlinnassa ja Vaasassa. Myös maaliskuussa järjestettävät avoimen hallinnon ja Hankinta-Suomen aluetilaisuudet tuottavat osaltaan sisältöä strategiatyöhön. Nuorille suunnatuilta, kansallisen demokratiaohjelman kuntafoorumeilta kootaan tietoa ja näkemyksiä muutostarpeista.

Keskusteluun voi osallistua Twitterissä aihetunnisteella #julkisenhallinnonstrategia.

Tarkempia tietoja osallistumismahdollisuuksista julkaistaan kevään aikana Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön verkkosivuilla: https://vm.fi/hankkeet

Lisätietoja:

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö, puh. 0295530149,
paivi.nerg(at)vm.fi

Projektipäällikkö Eeva Kaunismaa, valtiovarainministeriö, puh. 0295530103, eeva.kaunismaa(at)vm.fi

Toimitusjohtaja Minna Karhunen, Kuntaliitto, puh. 09 771 2000,
minna.karhunen(at) kuntaliitto.fi

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö