Hyppää sisältöön
Media

Elokuun 2022 päivitys
Kuntien ja hyvinvointialueiden päivitetyt rahoituslaskelmat on julkaistu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2022 14.12
Tiedote
Sote-uudistus.

Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmiin on päivitetty uudet tiedot sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen kustannuksista vuodelta 2021. Uudet tiedot perustuvat vuoden 2021 kuntien raportoimiin tilinpäätöstietoihin 15.8. tilanteen mukaisina. Laskelmista puuttuu vielä 26 kunnan palveluluokkakohtaiset tilinpäätöstiedot.

Kustannustietojen päivityksellä on vaikutus kunta- ja hyvinvointialuekohtaisiin tietoihin siirtyvistä kustannuksista, sillä ne perustuvat vuosien 2021 ja 2022 keskiarvoon. Päivitys ei kuitenkaan vaikuta kunnilta pois siirtyvien kustannusten kokonaistasoon, sillä ne määritellään vuoden 2022 talousarvion perusteella. 

Kuntien laskelmien muutokset

Kuntien rahoituslaskelmissa esitetään tämän hetkiseen arvioon perustuvat laskelmat kuntien talouden tasapainotilan muutoksesta sekä siirtyvien kustannusten ja tulojen erotuksesta. Laskelma antaa alustavan tiedon vuoden 2023 kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen vaikuttavista tasauselementeistä. 

Hyvinvointialueiden laskelmien muutokset

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmissa esitetään yhteenveto vuoden 2023 rahoituksesta, joka sisältää hyvinvointialuekohtaisen arvion laskennallisesta rahoituksesta ja vuoden 2022 perusteella laskettavan hyvinvointialuekohtaisen siirtymätasauksen määrän. 

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmissa on huomioitu uusimmat THL:n laskemat terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon tarvekertoimet, jotka vaikuttavat rahoituksen kohdentumiseen hyvinvointialueittain. Lisäksi laskelmiin on viety kuntien lopulliset vuoden 2021 tilinpäätöstiedot, siltä osin kuin ne ovat olleet saatavilla. Rahoituksen tasossa on myös huomioitu hyvinvointialueille kohdentuvat uudet tehtävät. 

Seuraavat laskelmat julkaistaan syyskuussa

Seuraavan kerran laskelmia päivitetään ja julkaistaan syyskuussa. Tuolloin kuntien ja hyvinvointialueiden laskelmiin täydennetään puuttuvat tiedot kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen kustannuksista vuodelta 2021. Hyvinvointialueiden laskelmiin tarkennetaan valtion talousarvioesityksen vaikutukset.

Myös kuntien peruspalveluiden valtionosuuksista julkaistaan valtion talousarvioesityksen huomioivat laskelmat mahdollisimman pian talousarvioesityksen julkaisun jälkeen. 

Lisätietoja:

Hyvinvointialueiden laskelmat
Neuvotteleva virkamies Jenni Jaakkola, puh. 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi
Johtava erityisasiantuntija Jussi Lindgren, puh. 02955 30293, jussi.lindgren(at)gov.fi

Kuntien laskelmat
Finanssiasiantuntija Unna Heimberg, puh. 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi 
Finanssiasiantuntija Lauri Piirainen, puh. 02955 30521, lauri.piirainen(at)gov.fi