Hyppää sisältöön
Media

Kuntien on valmisteltava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilojen myynnit yhdessä hyvinvointialueiden kanssa

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 13.20
Tiedote

Jos kunnat ja kuntayhtymät valmistelevat sellaisten toimitilojen myyntiä, jotka ovat siirtymässä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden hallintaan, myynnin on perustuttava kokonaisharkintaan. Suunnitelmat on tehtävä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja -yhtymien kanssa, sillä kiinteistöjen myynti voi vaikeuttaa hyvinvointialueiden palveluverkon rakentamista merkittävästi.

Toimitilojen myynti voi hankaloittaa kunnan omien asukkaiden lähipalveluiden saantia. Kunnan onkin syytä ja järkevää neuvotella mahdollisen myynnin valmistelussa hyvinvointialueen kanssa ja selvittää, miten myynti vaikuttaa alustaviin suunnitelmiin alueen palveluverkosta. 

Kun toimitilat on myyty kolmannelle osapuolelle, kunnalla ei ole enää juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa alueen palveluverkkoon ja lähipalveluihin liittyviin asioihin.

Myynnin lähtökohdan olisi oltava, että toimitilojen myynti on myös käynnistyvien hyvinvointialueiden talouden kannalta perusteltua eikä se vaikeuttaisi hyvinvointialueiden taloudellista tilannetta.

Toimitilojen omistus vaikuttaa myös varautumiseen ja huoltovarmuuteen

Toimitilat ovat hyvinvointialueiden toiminnoille välttämätön edellytys, ja niiden hallintasuhteiden tulee olla sen mukaiset. Jos kunta myy hyvinvointialueille siirtyvään toimintaan liittyvän toimitilan, johon se jää vuokralaiseksi (esimerkiksi pelastusasema tai sairaala), vuokrasopimus siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueen hallintaan. Kunnan onkin varmistettava, että ostaja on luotettava, jotta tilojen käyttö on mahdollista kohtuullisin ehdoin kaikissa olosuhteissa. Omistajaan on esimerkiksi voitava saada tarvittaessa yhteys viipymättä. 

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö ohjeistivat kuntia ja kuntayhtymiä kiinteistöjen myynneistä 25.5.2022 lähetetyllä kirjeellä.

Lisätietoja: 
Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Ylijohtaja Kari Hakari, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 02951 63642, kari.hakari(at)gov.fi
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, sisäministeriö, puh. 02954 88400, kimmo.kohvakka(at)govsec.fi