Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna ska bereda försäljningen av lokaler inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i samarbete med välfärdsområdena

finansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.20
Pressmeddelande

Om kommunerna och samkommunerna förbereder försäljning av sådana lokaler som från ingången av 2023 övergår i välfärdsområdenas besittning, ska försäljningen basera sig på en helhetsbedömning. Planerna ska utarbetas i samarbete med välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna eftersom försäljning av fastigheter kan försvåra byggandet av välfärdsområdenas servicenätverk i betydande grad.

Försäljningen av lokaler kan försvåra tillgången till närservice för kommuninvånarna. Det är därför motiverat och rimligt att kommunen i samband med beredningen av eventuell försäljning förhandlar med välfärdsområdet och utreder hur försäljningen påverkar de preliminära planerna för servicenätet i området. 

Kommunens möjligheter att påverka servicenätet och närtjänsterna i området är ytterst begränsade efter att lokalerna sålts till en tredje part.

Utgångspunkten för försäljningen ska vara att försäljningen av lokalerna är motiverad också med tanke på ekonomin i de nya välfärdsområdena och att den inte försvårar välfärdsområdenas ekonomiska situation.

Ägandet av lokalerna påverkar även beredskapen och försörjningsberedskapen

Lokaler är en nödvändig förutsättning för välfärdsområdenas verksamhet och detta bör tas i beaktande även i fråga om besittningen av lokaler. Om kommunen säljer en lokal som används inom verksamhet som överförs till välfärdsområdena och förblir hyresgäst i lokalen (t.ex. en räddningsstation eller ett sjukhus), övergår hyreskontraktet vid årsskiftet i välfärdsområdets besittning. Kommunen ska därför säkerställa att köparen är tillförlitlig, så att det ska vara möjligt att använda lokalerna på skäliga villkor under alla förhållanden. Ägaren ska till exempel vid behov kunna kontaktas utan dröjsmål. 

Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet gav kommunerna och samkommunerna anvisningar om försäljning av fastigheter genom ett brev som sändes den 25 maj 2022.

Mer information: 
Ville-Veikko Ahonen, förändringsledare, finansministeriet, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Kari Hakari, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63642, kari.hakari(at)gov.fi
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet, tfn 02954 88400, kimmo.kohvakka(at)govsec.fi