Hyppää sisältöön
Media

Syyskuun 2022 päivitys
Kuntien päivitetyt valtionosuus- ja sote-laskelmat on julkaistu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2022 8.24
Tiedote
Sininen penkki keltaisen talon edustalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoituslaskelmat sisältävät päivittyneen tiedon kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta sekä sote-uudistuksen vaikutuksia tasaavista rahoituseristä vuodelle 2023. Kuntien taloussuunnittelun tueksi on lisäksi julkaistu kuntakohtainen painelaskelma, joka sisältää esimerkiksi kuntakohtaiset veroennusteet vuodelle 2023.

Kuntien peruspalveluiden valtionosuusrahoituksen päivityksessä on huomioitu valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen mukaiset päätökset kuntien uusista ja laajenevista tehtävistä sekä verotulomenetysten korvauksista. Myös kuntien peruspalveluiden hintaindeksi on päivitetty: se on ensi vuodelle 3,8 prosenttia.

Päivitetyssä laskelmassa on otettu huomioon tiedossa olevat uusimmat määräytymistekijätiedot ja muut kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin vaikuttavat taustatiedot. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasauslaskelma on laskettu Verohallinnon vuoden 2021 ennakollisen, elokuussa julkaistun maksuunpanotiedon perusteella.

Sote-uudistus aiheuttaa merkittäviä muutoksia yksittäisten kuntien valtionosuuksiin. Valtionosuuslaskelmaan sisältyy päivitetty tieto sote-uudistuksen vaikutuksia tasaavista elementeistä, jotka joko lisäävät tai vähentävät yksittäisen kunnan valtionosuutta vuonna 2023. Tasauselementtien laskenta löytyy erillisestä, sote-uudistuksen verkkosivulla julkaistavasta laskelmasta. Muutoksia aiempaan laskelmaan on vähän, sillä elokuussa 2022 julkaistuun laskelmaan verrattuna tähän päivitykseen ehti tarkentua vain muutaman kunnan tilinpäätöstiedot vuodelta 2021.

Kuntakohtainen painelaskelma on valmisteltu kuntatalousohjelman laadinnan yhteydessä. Laskelmassa arvioidaan kuntien talouden kehitystä ja kestävyyttä laskennallisin menetelmin. Kunnat voivat käyttää painelaskelmaa tukenaan talousarviovalmistelussa. Laskelma sisältää vielä kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä, eikä se esimerkiksi huomioi kuntien omia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. 

Laskelma vuoden 2023 valtionosuudesta on ennakollinen. Lopullinen laskenta tehdään loppuvuodesta kaikkien määräytymistekijöiden valmistuttua. Myös sote-rahoituslaskelmaa päivitetään vielä, kun tiettyjen kuntien palveluluokkakohtaiset tilinpäätöstiedot vuodelta 2021 tarkentuvat. Lopulliset laskelmat julkaistaan marraskuussa. 

Lisätietoja:
Finanssiasiantuntija Unna Heimberg, puh. 0295 530 280, unna.heimberg(at)gov.fi
Finanssiasiantuntija Lauri Piirainen, puh. 0295 530 521, lauri.piirainen(at)gov.fi
Finanssineuvos Markku Nissinen, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi