Hyppää sisältöön
Media

Ministerarbetsgrupp börjar ansvara för cybersäkerhet och den offentliga förvaltningens beredskap

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.3.2022 14.49 | Publicerad på svenska 15.3.2022 kl. 15.39
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen börjar ansvara för cybersäkerhet och beredskap inom den offentliga förvaltningen. Statsrådet ändrade ministerarbetsgruppens uppdrag den 10 mars.

Ministerarbetsgruppen kommer att fastställa de politiska riktlinjer för åtgärder som behövs för att garantera samhällets funktionsförmåga och den digitala verksamhetsmiljön vid cyberstörningar och cyberpåverkan. Den fattar även beslut om den offentliga förvaltningens beredskap i läget som beror på Rysslands invasion av Ukraina.

Ministergruppens sammansättning förblir oförändrad

Kommunminister Sirpa Paatero är ministerarbetsgruppens ordförande i ärenden som gäller den offentliga förvaltningen. Ordförande i övriga ärenden är, till utgången av mars 2022, kommunikationsminister Timo Harakka och därefter näringsminister Mika Lintilä till utgången av september 2022. Efter det är minister Paatero ordförande i samtliga ärenden för resten av mandatperioden.

De övriga medlemmarna i gruppen är finansminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Krista Mikkonen och social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

​​​​​​​Ministerarbetsgruppen tillsattes ursprungligen i september 2021. Ministerarbetsgruppen har till uppgift att styra utvecklingen av digitaliseringen, dataekonomin, informationspolitiken, cybersäkerheten och den offentliga förvaltningen. Den samordnar åtgärder och lägesbilden i anslutning till dessa. Gruppen samordnar också utvecklingsprojekt och drar upp behövliga politiska riktlinjer för viktiga åtgärder i anslutning till utvecklingen av sitt ansvarsområde.

Statsrådet utgör högsta nivån på ledningen av cybersäkerheten

Beredskapen inom informations- och cybersäkerheten har långa och välfungerande traditioner i Finland. Arbetsfördelningen mellan myndigheterna är klar och baserar sig på lagstiftningen. Det operativa samarbetet sker på daglig basis och myndigheterna har välorganiserade samordningsgrupper.

För utarbetandet och upprätthållandet av en sammanställd lägesbild över cybersäkerheten svarar Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket. Cybersäkerhetsdirektören som är placerad vid kommunikationsministeriet har till uppgift att förmedla information om det aktuella läget inom cybersäkerheten, sammankoppla olika aktörer inom cybersäkerheten samt tolka och analysera information om cybersäkerhetslägesbilden för beslutsfattare, media och andra aktörer. På detta sätt tar man fram information till grund för beslutsfattandet och ökar förståelsen för cybersäkerheten.

I normala situationer ansvarar cybersäkerhetsdirektören för att läget är under kontroll. Vid allvarliga cyberstörningar samordnar kommunikationsministeriet tillsammans med cybersäkerhetsdirektören vid behov alla andra berörda ministerier.

Ytterligare information:

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 040 096 9293
Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7142
Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 029 553 0117
Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 149