Hyppää sisältöön
Media

Kaupunginjohtajat Maria Sorvisto ja Kari Karjalainen:
Mitä jäi käteen kuntien tulevaisuustyöstä?

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2021 15.44
Uutinen
Kaupunginjohtajat Maria Sorvisto ja Kari Karjalainen.

Valtiovarainministeriön koordinoimaan kuntapolitiikan tulevaisuustyöhön on osallistunut tiiviisti useita kuntajohtajia. Haastattelimme heistä kahta, Ylivieskan kaupunginjohtajaa Maria Sorvistoa sekä Joensuun kaupunginjohtajaa Kari Karjalaista ja kysyimme, minkälaisena he ovat kokeneet työhön osallistumisen.

Millaista kuntapolitiikkatyö on mielestäsi ollut?

Maria Sorvisto:

”Kuntapolitiikkatyö on ollut erittäin mielenkiintoista. On ollut hienoa kuulla eri asiantuntijoiden ja erikokoisten kuntien näkemyksiä. Toisaalta kyseessä on todella laaja kokonaisuus, joka vaikuttaa meidän kaikkien kansalaisten arkeen. Kuntien asiat herättävät myös paljon tunteita, vaikka taustatyötä tehdään asiantuntijalähtöisesti. Tämä osoittaa sen, että kunta ei ole vain hallinnollinen yksikkö, vaan se on aina myös ihmisten koti, johon liittyy paljon vahvoja näkemyksiä ja se on osa itse kunkin identiteettiä jollain tavalla. Tästä syystä monesti ratkaisujen löytäminen onkin niin haastavaa, ei voida katsoa asioita vain eurojen näkökulmasta.”

Kari Karjalainen: 

”Erittäin mielenkiintoista ja antoisaa, mutta myös haastavaa ja monimutkaista. Kuntien laaja kirjo sekä muun muassa talouden, asukasluvun, elinkeinopoliittisen kehitykseen tai maantieteellisen sijainnin vaikutukset tekevät kokonaisuudesta erittäin pirstaleista. Oman roolini olen kokenut lähinnä kokemusasiantuntijaksi.”

Mitkä ovat olleet keskeisimmät oivallukseksi ja mitä olet oppinut itse kuntapolitiikan tulevaisuustyössä?

Maria Sorvisto:

”Asia ei ole millään muotoa yksinkertainen, ulottuvuuksia on monia, täytyy ottaa huomioon kuntien tehtävät, toimintakyky, kehitys, talous… Olen oppinut, että kunnat ovat jo nyt hyvin erilaisissa tilanteissa, vaikka säädöspohja on kaikille sama. Järjestelmä ei välttämättä toimi kovin pitkään tällä tavalla. Toisaalta on haastavaa löytää riittävää yksimielisyyttä siitäkin, mitä olisi hyvä tehdä tai säätää toisella tavalla. Yksi huomio on myös, että kunnan menestystekijät eivät ole riippuvaisia pelkästään kunnan koosta tai sijainnista, ei siitäkään, kasvaako väkiluku.”

Kari Karjalainen:

”Ensimmäinen oivallus on se, ettei kuntapolitiikkaan kokonaisuutena ole pitkään aikaan keskitytty. Tilanteeseen on pikemminkin ajauduttu rakentamalla hyvinvointiyhteiskuntaamme sodan jälkeisinä vuosikymmeninä täydentäen aina palvelukirjoa entisten rakenteiden päälle, jotka ovat ajat sitten vanhentuneet toimintaympäristön sekä kansalaisten tarpeiden muuttuessa. Viimeiset vuodet on keskitytty pelkästään sote-uudistukseen, jolloin kuntapolitiikka on jäänyt entistäkin vähemmälle huomiolle."

"Toinen oivallus on se, että on mahdotonta löytää yksiselitteisiä ratkaisuja koko kuntakenttää koskevaksi. On pakko lähteä hakemaan erilaisia kuntaryhmiä koskevia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka voivat muuttua lyhyelläkin aikavälillä toimintaympäristön tai asukasluvun muuttuessa. Kuntaliitokset, kuntien välinen yhteistyö tai kuntien erilaistumisen hyväksyminen sisältävät kaikki omat vahvuutensa ja heikkoutensa eivätkä yksin ratkaise tulevaisuuden haasteita.
Kuntapolitiikan tulevaisuustyössä olen oppinut eniten nöyryyttä tulevaisuuden kuntakentän haasteiden edessä, mutta myös saanut voimia siitä, että ratkaisuja on todellakin olemassa.”

Millaista kuntapolitiikan pitäisi olla tulevaisuudessa? Mitä erityisesti odotat otettavan huomioon kuntapolitiikan valmistelussa?

Maria Sorvisto:

”Omat ajatukseni tulevaisuuden kuntapolitiikasta on se, että olisi annettava enemmän vastuuta ja sitä kautta myös valtaa kunnille ja alueille ratkaista, mikä toimii ja mikä ei toimi. Sääntelyä olisi purettava edelleen ja olisi rohkaistava erilaisia kokeiluja. Ymmärrän, että rahoitusjärjestelmän näkökulmasta kokeilukulttuuri ja toteutusten variaatio ei ole helppo juttu, mutta kuntien tilanteiden eriytyessä ei ”yhden koon sukkahousut” sovi enää välttämättä kaikille.”

Kari Karjalainen:

”Kuntapolitiikan arvo on tunnustettava ja siihen on panostettava todella paljon tulevina vuosina. Kunnille on löydettävä oma arvostettu rooli valtiovallan ja hyvinvointialueiden rinnalla kansalaisten ja elinkeinoelämän sekä muun muassa elinympäristömme parhaaksi tähtäävissä tehtäväkokonaisuuksissa."

"Kuntapolitiikan jatkovalmistelussa ja täytäntöönpanossa on otettava käyttöön ennakkoluuloton kokeilukulttuuri, jolla haetaan hyviä käytänteitä ja poisopitaan lukuisista vanhentuneista menetelmistä sekä ohjausjärjestelmistä.”

Kuntien tulevaisuustyö on loppusuoralla. Vaihtoehtoiset toimenpidekokonaisuudet poliittista päätöksentekoa varten on hahmoteltu ja kirjoitustyö käy kuumimmillaan. Tulokset esitellään helmikuussa 2022.

Hallintopolitiikka Kunta-asiat