Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys
Muutoksia Kevasta annettuun lakiin

Valtiovarainministeriö
5.12.2018 11.06
Tiedote

Kevasta annettua lakia esitetään muutettavaksi niin, että Kevan olisi tehtävä riskiarvio osana strategista päätöksentekoaan ja riskienhallintaansa. Lisäksi työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvää toimintaa esitetään Kevan lakisääteiseksi tehtäväksi.

Esityksen tavoitteena on kehittää Kevan riskienhallintaa edellyttämällä Kevalta riskiarvion tekemistä. Riskiarviossa Kevan tulisi arvioida oleellisten riskien vaikutusta toimintaansa sekä niitä toimenpiteitä, joilla se voi hallita arviossa esiin nousseita riskejä.

Muutos vastaa osin työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin (354/1997) tehtyä muutosta, joka koskee työeläkevakuutusyhtiöiden riski- ja vakavaraisuusarviota (409/2016). 

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset Kevan työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvistä tehtävistä. Tarkoituksena on täsmentää lakia vastaamaan niitä tehtäviä, joita Keva hoitaa jo nykyisin.  

Keva on eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, puh. 0295530414, marja.isomaki(at)vm.fi