Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Ändringar i lagen om Keva

Finansministeriet
5.12.2018 11.06
Pressmeddelande

Lagen om Keva föreslås bli ändrad så att Keva förpliktas att göra en riskbedömning i samband med det strategiska beslutsfattandet och riskhanteringen. Minskningen av risken för arbetsoförmåga föreslås också bli en lagstadgad uppgift för Keva.

Syftet med propositionen är att utveckla Kevas riskhantering genom att förutsätta att Keva gör riskbedömningar. I riskbedömningen ska Keva utvärdera de väsentliga risker som påverkar verksamheten samt åtgärder för hantering av riskerna som upptäckts.

Ändringen motsvarar delvis ändringen i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) som gäller arbetspensionsförsäkringsbolags risk- och solvensbedömning (409/2016). 

Till lagen ska dessutom också fogas en bestämmelse om Kevas åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga. Målet är att precisera lagen så att den motsvarar de uppgifter som Keva redan nuförtiden sköter.  

Keva är en arbetspensionsförsäkrare som har hand om den kommunala, den statliga och den kyrkliga personalens och de FPA-anställdas  pensionsärenden.

Ytterligare information:

Marja Isomäki, lagstiftningsråd, tfn 0295530414, marja.isomaki(at)vm.fi