Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valmiste- ja autoverotustehtävät siirtyvät Verohallinnolle

Valtiovarainministeriö
15.12.2016 13.33
Tiedote

Tullin tehtäviksi säädetyt valmiste- ja autoverotus siirtyvät Verohallinnon tehtäviksi ensi vuoden alussa. Asiakkaaseen muutos ei juuri vaikuta.

Eduskunta on hyväksynyt lait valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämiseksi Verohallinnolle. Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lait ja määrää ne tulemaan voimaan vuodenvaihteessa.

Asiakkaalle muutoksen vaikutukset ovat vähäisiä

Lainmuutokset liittyvät pääasiassa verotustoimivaltaan. Käytännössä vain toimivaltainen viranomainen vaihtuu. Verohallinto tulee toistaiseksi toimittamaan valmiste- ja autoverotuksen pääosin nykyisin menettelyin ja tietojärjestelmin.

Asiakkaisiin vaikuttaa lähinnä puhelinpalvelun ja käyntiasioinnin uudelleenorganisointi. Lisäksi veron maksamisen tilinumerot muuttuvat.

Sähköiset palvelut säilyvät pääosin ennallaan, mutta joidenkin palvelujen nimiä muutetaan. Verohallinto ja Tulli tiedottavat muutoksista yksityiskohtaisemmin.

Lait julkaistaan kokonaisuudessaan päätökset-sivulla.

Valmiste- ja autoverotus siirretään Tullilta Verohallintoon (tiedote 22.9.)

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö, ylijohtaja Helena Tarkka puh. 02955 30141
Valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, puh. 02955 30183
[email protected]

Verohallinto, johtaja Arto Pirinen, puh. 029 512 000/vaihde, arto.pirinen(at)vero.fi
Tulli, ylijohtaja Jarkko Saksa, puh. 040 332 2786, jarkko.saksa(at)tulli.fi