Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Punkt- och bilbeskattningsuppgifterna överförs till Skatteförvaltningen

Finansministeriet
15.12.2016 13.33
Pressmeddelande

Punkt- och bilbeskattningen som föreskrivits för Tullen överförs till Skatteförvaltningen vid ingången av nästa år. Kunden kommer knappt att beröras av ändringen.

Riksdagen har antagit lagarna om överföring av punkt- och bilbeskattningsuppgifterna till Skatteförvaltningen. Statsrådet föreslår att republikens president stadfäster lagarna och förordnar dem att träda i kraft vid årsskiftet.

Obetydliga konsekvenser för kunderna

Lagändringarna gäller främst beskattningsbehörigheten. I praktiken förändras endast den behöriga myndigheten. Skatteförvaltningen kommer tills vidare att verkställa punkt- och bilbeskattningen i stort sett med hjälp av befintliga förfaranden och informationssystem.

Kunderna påverkas främst av att telefonservicen och kundserviceställena omorganiseras. Kontonumren för skatt som ska betalas ändras också.

De digitala tjänsterna förblir i det stora hela oförändrade, men namnen på vissa tjänster ändras. Skatteförvaltningen och Tullen informerar noggrannare om ändringarna.

Lagarna publiceras i sin helhet på beslutssidan.

Punkt- och bilbeskattningen flyttas från Tullen till Skatteförvaltningen (pressmeddelande 22.9.)

Ytterligare information:                     

Finansministeriet, Helena Tarkka, överdirektör, tfn 02955 30141
Finansministeriet, Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30183
[email protected]

Skatteförvaltningen, Arto Pirinen, direktör, tfn 029 512 029 512 000/växel, arto.pirinen(at)vero.fi
Tullen, Jarkko Saksa, överdirektör, tfn 040 332 2786, jarkko.saksa(at)tulli.fi