Hyppää sisältöön
Media

Neuvotteleva virkamies Antti Helin:
Rajat ylittävällä tiedonvaihdolla sujuvampia palveluita

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2022 11.46
Kolumni
Kuvassa neuvotteleva virkamies Antti Helin

Suomi ja Viro allekirjoittivat 21. syyskuuta 2022 sopimuksen väestötietojen vaihtamisesta maiden välillä. Jatkossa maasta toiseen muutettaessa väestötiedot siirtyvät viranomaisten välillä sähköisessä muodossa, mikä mahdollistaa sujuvampia julkisia palveluita.

Suomen ja Viron välinen yhteistyö on tiivistä ja vilkasta, ja yksi sen tärkeimpiä palasia on yhteistyö digitalisaation saralla. Vuonna 2013 solmittiin sopimus maiden hallintojen välisen, yhdessä kehitettävän tiedonsiirtoväylän perustamisesta. Tämä väylä tunnetaan nykyään paremmin nimellä X-Road, suomalaisittain Palveluväylä. Tältä pohjalta perustettiin myös vuonna 2017 Nordic Institute of Interoperability Solutions -instituutti. Vuonna 2018 maiden hallitukset pitivät maiden 100-vuotisjuhlan kunniaksi yhteisen kokouksen Tallinnassa, jossa muodostettiin yhteisymmärrys digitaalisten ja yhteentoimivien julkisten palveluiden kehittämisestä. 

Maidemme välinen digitaalinen kumppanuus perustuu pitkäjänteiseen ja määrätietoiseen yhdessä tekemiseen, joka on kansainväliselläkin tasolla poikkeuksellista. Digitaalinen kumppanuus on kantanut jo monenlaista hedelmää: esimerkiksi sähköiset reseptit käyvät nykyään sekä suomalaisissa että virolaisissa apteekeissa.

Sopimus muodostaa pohjan rajat ylittäville viranomaispalveluille

Viron ja Suomen välillä muuttaa vuosittain tuhansia ihmisiä – jopa enemmän kuin Ruotsin ja Suomen välillä. Suomen ja Viron väestötietoviranomaiset ovatkin tehneet yhteistyötä jo 1990-luvun alusta asti. Maaliskuussa 2022 maiden hallitukset julkaisivat tulevaisuusraportin, jonka visiona on maiden yhteinen osaajakeskittymä. Tällainen yhteistyö edellyttää yhteen toimivia, rajat ylittäviä viranomaispalveluita. Viranomaispalvelut taas tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa tietoa. Rajat ylittäviä palveluita voidaankin tuottaa vain, jos ihmisten muuttaessa maasta toiseen heidän mukanaan siirtyvät samalla myös heidän perustietonsa, kuten heidän syntymäaikansa, osoitteensa ja perhesiteensä. 

Kun nämä perustiedot toimitetaan tietoturvallisesti ja sähköisesti X-Roadin kautta viranomaiselta toiselle, voidaan maasta toiseen muuttamisesta tehdä entistä jouhevampaa ja vähentää myös henkilöiltä pyydettävien erilaisten papereiden ja todistusten määrää. Samalla voidaan tehdä palveluista kustannustehokkaampia. Lisäksi tulevaisuudessa voidaan rakentaa tietojenvaihdon pohjalle myös muiden tietojen vaihtamista koskevia järjestelyjä, kun maiden välillä liikkuvat henkilöt pystytään yksilöimään ja tiedot linkittämään henkilöihin.

Suomen Digi- ja väestötietovirasto ja Viron sisäministeriö, joka toimii maan väestötietoviranomaisena, ovat vaihtaneet tietoja sähköisesti hallintosopimuksen nojalla jo vuodesta 2005, mutta sopimus ei ole enää palvellut tarkoitustaan. Maailma on muuttunut paljon sen solmimisen jälkeen. 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on säädetty henkilötietojen suojaksi ja edellyttää, että niiden käsittelystä säädetään mahdollisimman tarkkaan. Näin tehdään uudessa sopimuksessa. 

Sopimus ei myöskään velvoittanut säännölliseen tietojenvaihtoon, eikä se koskenut muita kuin Suomen ja Viron kansalaisia – se ei siis ottanut riittävästi huomioon laajenevaa Euroopan unionia ja kasvavaa maahanmuuttoa, minkä myötä maiden välillä muuttavan passi voi olla melkeinpä mistä valtiosta tahansa. Uudessa sopimuksessa nämä puutteet on korjattu. 

Vuonna 2005 solmitussa sopimuksella ei myöskään ollut varmistettu, että maasta toiseen muuttava ei erehdyksessä jää ilman asuinpaikkaa kummassakaan valtiossa. Jatkossa henkilö merkitään Suomesta muuttaneeksi vasta siinä kohtaa, kun Viro ilmoittaa hänen muuttaneen sinne – tai päinvastoin.

Uusi sopimus on pitkän valmistelun tulos

Suomi ehdotti uuden sopimuksen tekemistä vuonna 2016, ja neuvottelut ovat edenneet – välillä hitaammin, välillä nopeammin – siitä asti. Toukokuussa 2022 neuvotteluissa päästiin sopuun, minkä tuloksena väestötietoviranomaisten välinen hallintosopimus päätettiin korvata maiden välisellä valtiosopimuksella.

Tämän sopimuksen kuntaministeri Sirpa Paatero allekirjoitti Suomen hallituksen puolesta Säätytalolla 21. syyskuuta. Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä eduskunnan hyväksyntää, mutta tietojenvaihto voidaan aloittaa ehkä jo vuoden 2023 aikana.