Hyppää sisältöön
Media

Siirtohinnoittelun dokumentointia ja verotuksen maakohtaista selvitystä koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2015 10.00
Tiedote

Valtiovarainministeriö on lähettänyt 22.12.2015 lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen, joka koskee siirtohinnoitteludokumentointia sekä verotuksen maakohtaista selvitystä. Lakiluonnos merkitsisi muutoksia verotusmenettelylaissa olevaan verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuutta koskevaan sääntelyyn.

Hallituksen esitysluonnos sisältää siirtohinnoitteludokumentointia koskevan sääntelyn päivityksen. Siirtohinnoittelun dokumentointi on verovelvollisen laatima kirjallinen selvitys verovelvollisen ja etuyhteysyritysten välisistä liiketoimista.

Hallituksen esitysluonnos sisältää myös uusia säännöksiä verotuksen maakohtaisesta selvityksestä. Kyse on suurimpien yrityksien velvollisuudesta antaa Verohallinnolle vuosittain maakohtainen ilmoitus tuloista, veroista sekä tietyistä muista taloudellista toimintaa koskevista indikaattoreista. Sääntelyn tarkoituksena on parantaa verovelvollista koskevan tiedon läpinäkyvyyttä verohallintojen ja verovelvollisten välillä. Tavoitteena on muun muassa, että saatujen tietojen avulla verohallinnon riskianalyysi tehostuisi. Tämä olisi sekä verohallinnon että verovelvollisten etu.

Ehdotettu esitysluonnos perustuu OECD:n BEPS-hankkeeseen (Base Erosion and Profit Shifting). Hankkeessa selvitetään muun muassa monikansallisten yritysten verosuunnittelun aiheuttamaa veropohjan rapautumista. BEPS-toimien tavoitteena on voittojen verottaminen valtiossa, jossa taloudellista toimintaa harjoitetaan ja arvo muodostuu. BEPS-hankkeen taustalla ovat G20-valtioiden aloitteet ja hanketta on työstetty OECD:ssä yhdessä G20-valtioiden kanssa.

Asiasta on mahdollisuus antaa lausuntoja 25.1.2016 saakka.  

Lausuntopyyntö on saatavilla valtioneuvoston hankesivuilla

Uuden sääntelyn olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Leena Aine puh. 02955 30032, [email protected]