Hyppää sisältöön
Media

Suomalaiset kokoontuivat keskustelemaan elämästä poikkeusajassa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.4.2020 14.11
Tiedote
Palapelin palasia.

Ihmiset eri puolilta maata kokoontuivat torstaina 16.4. Poikkeusajan dialogeihin jakamaan kokemuksia siitä, millaista elämä Suomessa on nyt. Dialogien yhteenvedosta muodostuu kokonaiskuva yhteiskuntamme tämän hetkisestä olotilasta.

DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön ja valtiovarainministeriön koordinoimassa Poikkeusajan dialogit -keskustelusarjan ensimmäisenä päivänä järjestettiin kaksikymmentäseitsemän keskustelua läpi Suomen Seinäjoelta Helsinkiin. Keskustelun järjestäjinä oli monenlaisia toimijoita, esimerkiksi järjestöjä, kuntia ja valtionhallintoa.

Keskustelemassa oli monimuotoinen joukko ihmisiä: pienten lasten vanhempia, opettajia, nuoria, eläkeläisiä, järjestöaktiiveja, vankilasta koeajalla olevia, maahanmuuttajia, johtajia, yrittäjiä, freelancereita, kulttuurialan ammattilaisia, tutkijoita, valtion ja kuntien viranhaltijoita.

Keskustelut koottiin yhteenvedoksi, josta muodostuu moniulotteinen ja eritelty kokonaiskuva yhteiskuntamme tämän hetkisestä olotilasta.

Dialogeissa pohdittiin, millaiseksi oma elämä, Suomi ja koko maailma muuttuu kriisin myötä

Vaikka jokainen yksilö kokee kriisin ja poikkeusolot omalla tavallaan, niin lähestulkoon kaikilla on samankaltaisia perushuolia ja turvantuojia. Yhtäältä kriisissä korostuu läheisten, kodin, työn ja koulun merkitys. Toisaalta taas huolenaiheet ulottuvat omaa lähipiiriä laajemmalle: yhteiskunnan heikko-osaisiin ja ihmisten kärsimykseen muissa maissa. Kriisi tuntuu nostaneen monilla pintaan uudenlaisen tietoisuuden omasta etuoikeutetusta asemasta ja samalla halun auttaa niitä, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin. Dialogeissa pohdittiin myös sitä, millaiseksi oma elämä, Suomi ja koko maailma muuttuu kriisin myötä. Koettiin, että olemme tulleet käännekohtaan. Paluuta aivan samanlaiseen entiseen elämään ei ole.

Valtiovarainministeriö toimittaa yhteenvedon myös valtionhallinnolle ja kuntiin. Laaja yhteenveto löytyy kokonaisuudessaan Poikkeusajan dialogien verkkosivuilta.

”Poikkeusaikojen dialogit ovat osoittaneet, että vuoropuhelulla nähdään olevan kriisiaikana suuri merkitys ihmisyhteisöjen koossapitämisessä ja luottamuksen rakentamisessa”, toteaa hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä.

Dialogit jatkuvat – tervetuloa mukaan avoimiin keskusteluihin

Seuraavat Poikkeusajan dialogit ovat 28.4. 12.5., 26.5. ja 9.6. ja kustakin niistä tehdään yhteenveto. Osa keskusteluista on kaikille avoimia ja osa kohdennetuille ryhmille ja keskustelut löytyvät osoitteesta https://www.eratauko.fi/tapahtumat/.

Poikkeusajan dialogien tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

Poikkeusaikojen dialogien koordinoinnista, koosteen tekemisestä, julkaisemisesta ja välittämisestä valtion- ja kuntien hallintoon vastaavat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö ja valtiovarainministeriö.

Yhteenveto 16.4. dialogeista (Erätauko-säätiön verkkosivuilla)

Lisätietoja:

Dialogiakatemia:
Janne Kareinen, johtaja, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi, puh. 045 631 6516
Erätauko-säätiö:
Laura Arikka, toimitusjohtaja, laura.arikka(at)eratauko.fi, puh. 044 579 2686
Valtiovarainministeriö:
Katju Holkeri, finanssineuvos, katju.holkeri (at)vm.fi, puh. 040 764 9880

Lisätty tiedotteen ruotsin- ja englanninkielinen käännös 28.4. klo 8.00