Hyppää sisältöön
Media

Suomi edelläkävijänä kestävän kehityksen budjetoinnissa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2018 8.52
Uutinen

Vuoden 2019 valtion budjetin valmistelu on alkanut. Budjetissa on tarkoitus parantaa ja laajentaa kestävän kehityksen tarkastelua, jotta siihen liittyvien määrärahojen tunnistaminen olisi nykyistä helpompaa. Suomen toimet on huomioitu myös kansainvälisesti.

Globaali YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 hyväksyttiin kaksi vuotta sitten. Ensimmäistä kertaa kaikilla mailla on yhteinen toimintaohjelma, jossa on yhteisiä konkreettisia tavoitteita kestävän kehityksen edistämiseksi. Ohjelman edistymistä seurataan yhdessä vuosittain. Suomi toteuttaa YK:n toimintaohjelmaa valtioneuvoston selonteon mukaisesti painopistealueinaan hiilineutraali ja resurssiviisas sekä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi.

Aivoriihestä ideoita kestävän kehityksen budjetointiin

Vuoden 2018 budjettiesitykseen syksyllä 2017 sisällytettiin lyhyellä valmisteluajalla ensimmäistä kertaa tekstit kestävän kehityksen toteutumisesta hallinnonaloilla.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon johdolla valtiovarainministeriö järjesti marraskuussa 2017 seminaarin, johon oli kutsuttu muun muassa järjestöjen edustajia sekä virkamiehiä. Seminaarissa etsittiin ideoita kestävän kehityksen huomioimiseksi valtion budjetissa. Osallistujia oli yli 100, ja ideoita tuli paljon.

Aivoriihen tuloksia on hyödynnetty, kun on pohdittu seuraavia askelia vuoden 2019 talousarviovalmisteluja varten.

Analyysia laajennetaan vuoden 2019 budjetissa

Vuoden 2019 budjettiesityksen pääluokkaperusteluissa tuodaan aiempaa paremmin esille määrärahojen yhteydet kestävään kehitykseen. Pääluokkaperustelut kattavat Suomen molemmat painopistealueet sekä Agenda2030 –yhteydet.

Uutena elementtinä vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyy erillinen analyysi, joka keskittyy erityisesti hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi –painopisteen määrärahakytköksiin. Analyysissä arvioidaan, mitkä määrärahat konkreettisesti edistävät tämän painopisteen tavoitteita. Analyysi sisältyy budjettiesityksen yleisperusteluihin.

Budjettiesityksessä ja budjettikatsauksessa tarkastellaan myös tulopuolen keskeisiä verotuskysymyksiä, joilla on merkitystä hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi –tavoitteen kannalta.

Yleisperustelut sisältävät myös laadullista arviointia ympäristölle haitallisista tuista aiemmin tehtyjen selvitysten pohjalta.

Myös Budjettikatsaus-julkaisu tulee painottamaan kestävän kehityksen kysymyksiä.

Suomi yksi edelläkävijöistä

Suomi on ensimmäisiä maailman maita, joissa pyritään tunnistamaan kestävän kehityksen ja talousarvion yhteys. Jo tähän mennessä tehty työ on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta osallistavaa toimintamalliamme kohtaan.  Suomeen sopivan mallin luominen edellyttää vaiheittaista etenemistä askel kerrallaan.

Yhteisellä maapallollamme on pitkälti yhteiset haasteet, jotka meidän pitää yhdessä ratkaista. "Suhtaudumme valtiovarainministeriössä kestävän kehityksen tavoitteisiin kunnianhimoisesti ja haluamme kehittää kestävän kehityksen budjetointia edelleen", sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Valtioneuvoston selonteko: Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti (PDF)

Agenda 2030 (YK)

Lisätietoja:

Budjettineuvos Johanna von Knorring-Rosenlew, puh. 02955 30232, [email protected]

Erityisavustaja Mikko Kortelainen, puh. 050 3018334, [email protected]

Petteri Orpo Talouspolitiikka