Hoppa till innehåll
Media

Finland föregångare när det gäller budgetering av hållbar utveckling

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2018 8.52
Nyhet

Beredningen av statsbudgeten för 2019 har inletts. Ett av målen är att förbättra och utvidga iakttagandet av hållbar utveckling i syfte att underlätta identifieringen av anslag som har ett samband med temat. Finlands åtgärder har uppmärksammats internationellt.

FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda2030 antogs för två år sedan. Alla länder har för första gången ett gemensamt handlingsprogram med gemensamma konkreta åtgärder som främjar hållbar utveckling. Framskridandet med programmet följs upp på årlig basis. Finland förverkligar handlingsprogrammet i enlighet med statsrådets redogörelse med fokus inställt på ett kolneutralt och resurssmart samt ett jämställt, jämlikt och kompetent Finland.

Idéer för budgetering av hållbar utveckling från brainstorming

Budgetpropositionen för 2018 inkluderade för första gången noteringar om förverkligandet av hållbar utveckling inom förvaltningsområdena.

Finansministeriet ordnade i november 2017 under ledning av finansminister Petteri Orpo ett seminarium dit man inbjöd bland annat tjänstemän och företrädare för organisationer. Seminariet handlade om att hitta idéer för hur hållbar utveckling ska kunna iakttas i statsbudgeten. Seminariet hade över 100 deltagare och flera idéer fördes fram.

Resultaten från denna brainstorming har utnyttjats vid dryftandet av nästa steg när det gäller beredningen av statsbudgeten för 2019.

Analysen utvidgas i budgeten för 2019

Anslagens samband med hållbar utveckling kommer att synliggöras bättre än tidigare i motiveringen till huvudtiteln i budgetpropositionen för 2019. Motiveringen till huvudtiteln täcker båda av Finlands kärnområden, liksom även kopplingarna till Agenda2030.

Den separata analys som fokuserar på anslagskopplingarna inom kärnområdet kolneutralt och resurssmart Finland kommer att vara ett nytt element i budgetpropositionen för 2019. Analysen innehåller en uppskattning om vilka anslag som på ett konkret sätt främjar målsättningarna inom kärnområdet. Analysen ingår i den allmänna motiveringen.

Budgetpropositionen och budgetöversikten granskar dessutom vissa viktiga skatteintäkter som är betydelsefulla med tanke på målsättningen kolneutralt och resurssmart Finland.

Den allmänna motiveringen innehåller också en på tidigare utredningar baserad kvalitativ bedömning av stöd som är skadliga för miljön.

Budgetöversikt-publikationen kommer också att fokusera på frågor som har ett samband med hållbar utveckling.

Finland en av föregångarna

Finland hör till de första länder som försöker identifiera sambandet mellan hållbar utveckling och budgetering. Det arbete som utförts hittills har väckt omfatta internationellt intresse för vår inkluderande verksamhetsmodell. Skapandet av en modell som lämpar sig för Finland kräver gradvist framskridande, steg för steg. 

Vårt gemensamma jordklot står inför gemensamma utmaningar, och de måste lösas genom samarbete. "Finansministeriets målsättningar för hållbar utveckling är ambitiösa och vi vill vidareutveckla budgeteringen av hållbar utveckling", säger finansminister Petteri Orpo.

Statsrådets redogörelse: Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande (PDF)

Mer information:

Johanna von Knorring-Rosenlew, budgetråd, tfn 02955 30232, [email protected]

Mikko Kortelainen, specialmedarbetare, tfn 050 3018334, [email protected]

Finanspolitiken Petteri Orpo