Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntopyyntö
Tietopolitiikasta uusi politiikkalohko Suomeen – tietopoliittinen selonteko lausunnoilla

Valtiovarainministeriö
21.9.2018 10.07
Tiedote

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi eettisestä tietopolitiikasta tekoälyn aikakaudella lähetettiin tänään lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 31.10.2018 saakka. Tietopoliittisen selonteon ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun avulla muodostetaan Suomeen uusi politiikkalohko, tietopolitiikka.

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on, että Suomesta kehittyy edelläkävijä tietopolitiikassa ja tekoälyn soveltamisessa. Tietopolitiikkaa, tietopoliittisia periaatteita ja linjauksia tarvitaan juuri nyt, sillä yhteiskunta on verkottunut ja digitalisoitunut. Lisäksi tiedon merkitys yhteiskunnallisena resurssina on yhä korostuneempi.

”Data ja informaatio sekä niistä jalostettu tieto mahdollistavat nyt ja etenkin tulevaisuudessa yhä enemmän yhteiskuntien kestävää kehitystä ja taloudellista kasvua. Laadukas tieto ja sen saatavuus ovat elinehto myös uusien teknologioiden käyttöönotolle, minkä vuoksi tarvitsemme hyvää tiedon hallintaa ja tehokasta hyödyntämistä – eli vahvaa tietopolitiikkaa”, toteaa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Tietopolittisessa selonteossa huomio tekoälyssä ja etiikassa

Selonteon teemoina ovat muun muassa tietopolitiikan määrittäminen, tekoälyn hyödyntäminen laajasti, tekoälyn osaamistarpeet sekä alusta- ja datatalous. Selontekoon sisällytettävät toimet koskevat esimerkiksi tiedon keräämistä, yhdistämistä, avaamista ja säilyttämistä sekä tietoturvallisuutta ja tietosuojaa. Selonteossa selvitettäviin toimiin lukeutuvat myös eettiset kysymykset, osaamisen varmistaminen ja sääntelykysymykset sekä EU- ja kansainvälinen vaikuttaminen.

Selonteolla vahvistetaan Suomen ja Suomessa toimivien yritysten sekä muiden yhteiskunnan toimijoiden kilpailu- ja päätöksentekokykyä. Lisäksi yhdessä tehtävillä linjauksilla ja periaatteilla rakennetaan ihmisten hyvinvoinnin sekä taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen että turvallisuuden ja ympäristön kannalta kestävää yhteiskuntaa.

”Selonteko luo myös kuvaa Suomesta otollisena datatalouden toimintaympäristönä, joka vetää puoleensa kansainvälistä osaamista, innovaatioita sekä kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Vahvuutenamme on luottamukseen perustuva yhteiskunta, joka pitää sisällään tietopoliittisten valintojen ja tekoälyn kehittämisen eettisen arvopohjan, osallisuuden, vastuullisuuden ja turvallisuuden”, ministeri Vehviläinen korostaa.

Tietopoliittisen selonteon luonnos lausunnolla 31.10.2018 saakka

Tietopoliittisen selonteon luonnos on lausunnolla 31.10.2018 saakka. Lausuntopyyntö ja selonteon luonnos ovat saatavilla lausuntopalvelussa.

Lisätietoa:

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, p. 02955 30216, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Alivaltiosihteeri, valmisteluryhmän puheenjohtaja Päivi Nerg, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Johtava asiantuntija, sihteeristön puheenjohtaja Olli-Pekka Rissanen, puh. 02955 30364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi

Tietopoliittisesta selonteosta vm.fissä

Twitterissä aihetunnisteella #tietopolitiikka

Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 29.1.2018, että hallitus antaa eduskunnalle tietopolitiikkaa ja tekoälyä sekä niiden eettisiä kysymyksiä tarkastelevan selonteon eduskunnalle syksyllä 2018.  Selonteon on valmistellut erillinen ministeriryhmä, kaikista ministeriöistä muodostuva valmisteluryhmä sekä sihteeristö tukenaan erilaisia avoimia verkostoja. Verkostoissa materiaalia on työstänyt noin kaksisataa henkilöä yhteiskunnan eri alueilta. Luonnos selonteoksi laadittiin kevään ja kesän 2018 aikana.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT