Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Tilastokeskusta koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2022 13.20
Tiedote

Yhteiskunnassa tarvitaan tietoa yhä nopeammin ja avoimemmin päätöksentekijöiden ja tutkijoiden käyttöön. Hallituksen esityksen tavoitteena on laajentaa Tilastokeskuksen tehtäviä tutkija- ja aineistopalvelun ylläpitämisessä sekä helpottaa tiedon saatavuutta.

Esityksen mukaan Tilastokeskuksen tehtäviin lisättäisiin tutkija- ja aineistopalvelun ylläpitäminen.
Tarkoituksena on parantaa tilastokeskuksen tilastointitarkoitukseen keräämien aineistojen jakelua ja luovuttamista tutkija- ja aineistopalvelulle. 

Tilastokeskuksella olisi oikeus ottaa vastaan, käsitellä, koostaa, säilyttää, tarjota ja luovuttaa tutkimuskäyttöön tietoja tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevia tilastollisia selvityksiä varten sekä myös sellaisia aineistoja, joita ei hyödynnetä tilastoinnissa eikä käytetä tilastotuotannossa. Tutkija- ja aineistopalvelu on tarkoitettu tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskuntaoloja koskevien tilastollisten selvitysten edistämiseen.

Samalla Tilastokeskuksen tiedonsaantioikeuksia laajennettaisiin eräisiin henkilötietoryhmiin. Lisäksi hyvinvointialueet lisättäisiin tiedonantovelvollisiksi.  

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa. 

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 215, ilkka.harju(at)gov.fi
Ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus, puh. 029 551 3343, ville.vertanen(at)stat.fi

Hallintopolitiikka Talouspolitiikka