Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Lagstiftningen om Statistikcentralen kommer att ändras

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 13.20
Pressmeddelande

I samhället behövs information allt snabbare och mera öppet för beslutsfattare och forskare. Syftet med regeringspropositionen är att utvidga Statistikcentralens uppgifter i fråga om att upprätthålla forskar- och materialtjänsten samt att underlätta tillgången till information.

Enligt propositionen ska Statistikcentralen även få i uppgift att upprätthålla forskar- och materialtjänsten. Avsikten är att förbättra distributionen och överlåtelsen av det material som Statistikcentralen samlat in för statistikföringsändamål till forskar- och materialtjänsten.

Statistikcentralen ska ha rätt att för forskningsändamål ta emot, behandla, sammanställa, förvara, erbjuda och överlämna uppgifter för statistiska utredningar som gäller vetenskaplig forskning och samhällsförhållanden samt även material som inte utnyttjas i statistikföring och inte används i statistikproduktionen. Avsikten med forskar- och materialtjänsten är att främja vetenskaplig forskning och statistiska utredningar om olika samhällsförhållanden.

Statistikcentralens rätt att få uppgifter utvidgas samtidigt till vissa kategorier av personuppgifter. Dessutom ska välfärdsområdena bli skyldiga att lämna uppgifter.

De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2023.

Mer information:
Ilkka Harju, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 215, ilkka.harju(at)gov.fi
Ville Vertanen, Överdirektör, tfn 029 551 3343, ville.vertanen(at)stat.fi

Finanspolitiken Förvaltningspolitiken