Hyppää sisältöön
Media

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä tutkimusyhteistyön menoista myönnetään lisävähennys verotuksessa vuosina 2021-2025

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2020 14.13
Tiedote
Tutkija työssään

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan verotukseen ehdotetaan lisävähennystä, jos tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyy tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa.

Lisävähennykseen ovat oikeutettuja kaikki maatalouden- ja elinkeinonharjoittajat, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä lain määritelmän mukaisen tutkimusorganisaation kanssa. Lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvista yhteistyöhankkeiden alihankintalaskuista. Vähennys tehdään elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta.

Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa. Kyseessä on uusi verotuki, joka ei ole EU-oikeuden näkökulmasta valtiontukea.

Lain tarkoituksena on kannustaa yrityksiä lisäämään yhteistyötä tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on hyödyttää kumpaakin yhteistyön osapuolta sekä kannustaa toimijoita laadukkaaseen ja vaikuttavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Tavoitteena on myös yleisemmällä tasolla, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta lisääntyy Suomessa. Ehdotettu verovähennys on osa tavoitetta Suomen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan elvyttämisestä niin, että vuoteen 2030 mennessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus bruttokansantuotteesta olisi neljä prosenttia. 

Laki on määräaikainen ja voimassa viisi vuotta, jonka aikana lisäverovähennyksen vaikuttavuutta ja toimivuutta arvioidaan. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Lakia sovelletaan verovuosilta 2021-2025 toimitettavissa verotuksissa.

Hallitus antoi esityksen laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä torstaina 29. lokakuuta.

Esitys julkaistaan päätökset-sivulla

Lisätietoja:

Antti Sinkman, erityisasiantuntija, puh. 029 5530 817, [email protected] 

Tiia Hyysalo, veroasiantuntija, puh. 029 5530 407, [email protected]