Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Extra avdrag i beskattningen åren 2021–2025 för utgifter för forskningssamarbete som hänför sig till forsknings- och utvecklingsverksamhet

Finansministeriet
29.10.2020 14.13
Pressmeddelande
Tutkija työssään

Det föreslås ett extra avdrag i beskattningen av företags forsknings- och utvecklingsverksamhet, om forsknings- och utvecklingsverksamheten omfattar forskningssamarbete med högskolor eller forskningsinstitut.

Alla jordbrukare och näringsidkare som samarbetar med en i lagen definierad forskningsorganisation har rätt till tilläggsavdraget. Tilläggsavdraget är 50 procent av de underleverantörsfakturor för samarbetsprojekt som hänför sig till företagets forsknings- och utvecklingsverksamhet. Avdraget görs på inkomst av näringsverksamhet och jordbruk.

Det maximala beloppet av tilläggsavdraget under skatteåret är 500 000 euro och den nedre gränsen 5 000 euro. Det är fråga om ett nytt skattestöd som inte utgör statligt stöd ur EU-rättsperspektiv. 

Syftet med lagen är att uppmuntra företag att öka samarbetet med organisationer för forskning och spridning av information. Målet är att samarbetet gagnar båda parter och uppmuntrar aktörerna till högklassig och verkningsfull forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Ett annat mål på en mer allmän nivå är att forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten ska öka i Finland. Det föreslagna skatteavdraget är en del av målet att återuppliva Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet så att forsknings- och utvecklingsverksamhetens andel av bruttonationalprodukten skulle uppnå fyra procent före 2030. 

Lagen är tidsbegränsad och gäller i fem år, under vilken effekterna och funktionen av tilläggsskatteavdraget bedöms. 

Lagen avses träda i kraft 1.1.2021. Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2021-2025.

Regeringen lämnade torsdagen den 29 oktober en proposition med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Propositionen publiceras på beslutsportalen

Ytterligare information:

Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 029 5530 817, [email protected] 

Tiia Hyysalo, skattesakkunnig, tfn 029 5530 407, [email protected]