Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä arvioimaan kaivosveron toteutusvaihtoehtoja

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2022 13.33
Tiedote

Valtiovarainministeri Annika Saarikon asettama työryhmä lähtee selvittämään mahdollisuutta ottaa Suomessa käyttöön kaivosvero.

Työryhmä laatii arvion eri verovaihtoehtojen soveltuvuudesta, toteuttamiskelpoisuudesta ja pääasiallisista vaikutuksista. Tavoitteena on, että työryhmän arvioiden pohjalta on mahdollista tehdä päätös kaivosveron toteuttamismallista hallituksen esityksen valmistelua varten. Selvitystyö perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksiin. 

Selvitystyössä otetaan huomioon kaivosmineraalien luonne uusiutumattomina luonnonvaroina. Vaikka vero kohdistuu uusiutumattomiin luonnonvaroihin, veron ensisijainen tavoite ei kuitenkaan ole niiden käytön väheneminen, vaan tavoitteena on ohjata yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus uusiutumattomien mineraalivarojen käytöstä.

Hallitus on aiemmin linjannut, että Suomessa otetaan vuonna 2023 käyttöön kaivosvero kaivostoiminnan sähköveron korotuksen sijaan. Kaivosveron tavoiteltu verotuotto on 25 miljoonaa euroa vuodessa. Verotuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtiolle.

Työryhmään osallistuu asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Verohallinnosta, Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Geologian tutkimuskeskuksesta, Kuntaliitto ry:stä ja Kaivosteollisuus ry:stä. Lisäksi työryhmä kuulee työnsä tueksi asiantuntijoita, tutkijoita, etujärjestöjä ja keskeisiä sidosryhmiä. 

Työryhmän toimikausi alkoi tammikuun lopussa ja päättyy 31.5.2022. Toimikauden päättyessä työryhmän laatimasta arviomuistiosta järjestetään julkinen lausuntokierros.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 029553 0437, jari.salokoski(at)gov.fi