Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa toimenpiteitä julkishallinnon tietojen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi

opetus- ja kulttuuriministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2020 9.00
Tiedote

Tavoitteena on saattaa julkishallinnon aineistot paremmin tutkimuskäyttöön ja parantaa tietoon perustuvan päätöksenteon tukea.

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettivat maaliskuussa 2020 työryhmän, jonka tavoitteena oli laatia suunnitelma julkishallinnon aineistojen hyödyntämisen parantamiseksi. Työssä keskityttiin luvanvaraisiin aineistoihin.

”Oikean tiedon merkitys on aivan ratkaiseva päätöksenteossa. Huomaan, että raportissa on monia erinomaisia ja konkreettisia ehdotuksia siitä, miten julkishallinnon piirissä syntyvät runsaat aineistot saadaan aiempaa paremmin tutkijoiden käyttöön ja päätöksenteon tueksi”, toteaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki.

”Suomessa on saatavilla poikkeuksellisen kattavia, ajantasaisia ja luotettavia julkishallinnon aineistoja. Meillä on nyt paikka miettiä, millä teknisillä ratkaisuilla erilaiset aineistot ovat tutkimus- ja selvitystoiminnan käytettävissä tutkimuksen vapautta kunnioittavalla tavalla,” kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sanoo.

Työryhmä ehdottaa 11 toimenpidettä, jotka liittyvät

  • julkishallinnon aineistojen saatavuuteen ja aineistoinfrastruktuuriin
  • luvanvaraisiin aineistoihin liittyviin prosesseihin
  • rahoitukseen ja hinnoitteluun sekä
  • lainsäädäntöön.

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että tutkimuskäytön kannalta relevantit viranomaisaineistot koottaisiin ja luetteloitaisiin kattavammin yhteisiin tutkimusaineistokatalogeihin. Ryhmä pitää tärkeänä, että nykyistä useampi aineisto olisi tarjolla yhdestä osoitteesta ja ehdottaa, että selvitettäisiin ja hyödynnettäisiin nykylainsäädännön suomat mahdollisuudet keskittää tutkimusaineistojen luvitusta.

Ryhmä ehdottaa myös, että otettaisiin käyttöön tulosten koneellinen tarkistaminen tai manuaalinen satunnaistarkastaminen. Maksullisten aineistojen ylläpito ja käyttö tulisi ryhmän mukaan hinnoitella niin, että hinta kattaisi aineiston tarjoamisesta aiheutuvat muuttuvat kulut. Aineistojen ylläpito ja sen vaatima infrastruktuuri rahoitettaisiin puolestaan kohdennetulla budjettirahoituksella.

Nykytilanteessa aineistoja toimittavat useat viranomaiset, joiden lupa- ja toimitusprosessit eroavat toisistaan. Tietotoimituksista perittävät maksut vaihtelevat suuresti ja ovat tutkimuksen kannalta vaikeasti ennakoitavissa. Aineistojen tuottaminen on työlästä, mikä johtuu muun muassa monimutkaisista lupaprosesseista eri viranomaisten välillä.

Lisätietoja:

ylijohtaja Mikko Spolander, puh. 02955 30006, mikko.spolander(at)vm.fi
johtaja Erja Heikkinen, puh. 0295 330 101, erja.heikkinen(at)minedu.fi
professori Otto Toivanen, 050 462 2125, otto.toivanen(at)aalto.fi