Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp föreslår åtgärder för effektivare utnyttjande av information från den offentliga förvaltningen

FinansministerietUndervisnings- och kulturministeriet
15.6.2020 9.00
Pressmeddelande

Målet är att göra material som den offentliga förvaltningen förvaltar lättare att använda för forskning och att förbättra stödet för kunskapsbaserat beslutsfattande.

Finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i mars 2020 en arbetsgrupp som hade som mål att utarbeta en plan för att förbättra utnyttjandet av material från den offentliga förvaltningen. Arbetet fokuserade på tillståndspliktigt material.

”Riktig information spelar en alldeles avgörande roll för beslutsfattandet. Jag har noterat att rapporten innehåller många utmärkta och konkreta förslag om hur man bättre än tidigare ska kunna använda det rikliga material som uppkommer inom den offentliga förvaltningen till stöd för forskning och beslutsfattandet", konstaterar statssekreterare som kanslichef Martti Hetemäki.

”Det finns exceptionellt täckande, aktuella och tillförlitliga material från den offentliga förvaltningen tillgängliga i Finland.  Nu är det läge att fundera på genom vilka tekniska lösningar forskare ska kunna få tillgång till olika material på ett sätt som respekterar forskningens frihet”, säger kanslichef Anita Lehikoinen.

Arbetsgruppen föreslår 11 åtgärder som gäller

  • tillgången till material från den offentliga förvaltningen och materialinfrastrukturen
  • processer som hänför sig till tillståndspliktigt material
  • finansiering och prissättning samt
  • lagstiftning.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att myndighetsmaterial som är relevant med tanke på forskning samlas och förtecknas på ett mer täckande sätt i gemensamma kataloger för forskningsmaterial. Gruppen anser det vara viktigt att allt fler material skulle finnas tillgänglig på en adress och föreslår att man utreder och utnyttjar de möjligheter som den nuvarande lagstiftningen ger att koncentrera tillståndsplikten för forskningsmaterial.

Gruppen föreslår också att man inför en maskinell eller manuell slumpmässig kontroll av resultaten. Underhållet och användningen av avgiftsbelagt material föreslås bli prissatt så att priset täcker de rörliga kostnaderna för tillhandahållandet av materialet. Underhållet av materialet och den infrastruktur som krävs ska i sin tur finansieras med riktad budgetfinansiering.

I nuläget levereras material av flera myndigheter vilkas tillstånds- och leveransprocesser skiljer sig åt. De avgifter som tas ut för dataleveranser varierar stort och är svåra att förutse med tanke på forskningen. Det är arbetskrävande att producera material, vilket bland annat beror på komplicerade tillståndsprocesser mellan olika myndigheter.

Ytterligare information:

Mikko Spolander, överdirektör, tfn 02955 30006, mikko.spolander(at)vm.fi
Erja Heikkinen, direktör, tfn 0295 330 101, Erja.heikkinen (at) minedu.fi
Otto Toivanen, professor, 050 462 2125, otto.toivanen (at) aalto.fi