Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntopyyntö
Uusi lainsäädäntö puuttuisi kansainvälisten yritysten verosuunnitteluun

Valtiovarainministeriö 13.6.2019 7.58
Uutinen

Lakimuutoksilla pyrittäisiin estämään hybridijärjestelyt, joilla kansainväliset yritykset saavat monikertaisia verovähennyksiä tai välttyvät tulojen verottamiselta. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksista.

Lakiuudistus toisi poikkeuksia normaaleihin sääntöihin menon vähennyskelpoisuudesta ja tulon veronalaisuudesta, jos hybridijärjestelyssä syntyisi moninkertaisia verovähennyksiä tai tuloa jäisi verottamatta. Hybridijärjestelyllä tarkoitetaan laissa tilannetta, jossa eri valtiot luokittelevat verotuksessa tietyt maksusuoritukset tai yhtiöt eri tavalla. Yritykset ovat pystyneet hyödyntämään verotuksen eroavaisuuksia verosuunnittelussaan.

Sääntely koskisi yhteisöjen ja henkilöyhtiöiden tuloverotusta. Tavallisesti kyse on monikansallisten suuyritysten sisäisistä maksusuorituksista.

Uudistuksen tavoitteena on poistaa hybridijärjestelyjen veroetuja ja siten ehkäistä veronvälttämistä. Lakimuutokset perustuvat EU:n veronkierron vastaiseen direktiiviin.

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle 12. kesäkuuta. Lausuntoaika päättyy 15. elokuuta.

Lakiluonnokset ja lausuntopyyntö (hankesivut)

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anu Rajamäki, puh. 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi