Hyppää sisältöön
Media

Uusia toimenpiteitä vahvistamaan julkisiin hankintoihin käytettävien varojen vaikuttavuutta ja julkisen talouden kestävyyttä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2022 12.32
Tiedote
Hankinta-Suomen logo, jossa Suomen kartta maapallon sisässä.

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton johtamassa Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa on otettu työn alle yli 30 uutta toimenpidettä. Uudet toimenpiteet kehittävät muun muassa strategista ja tiedolla johtamista, hankintataitoja, hankintoja toimivuutta ja innovaatioita sekä taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä julkisissa hankinnoissa.

Toimenpiteet ovat osa vuonna 2020 laadittua kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Strategian laadinnan yhteydessä asetettiin kahdeksan tahtotilaa ja 30 konkreettista toimenpidettä, joilla strategiaa lähdettiin toteuttamaan. Nyt asetetut noin 30 uutta toimenpidettä ovat jatkumoa strategian tavoitteiden edistämiseksi. Strategian toimeenpanoa varten perustetut tahtotilojen mukaiset teemaryhmät suunnittelevat ja käynnistävät toimenpiteitä. 

”Hankintaosaamisen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Jatkuvaa päivittämistä tarvitaan, jotta kehitys pysyy muuttuvan toimintaympäristön tahdissa. Toimenpiteiden käyttöönottaminen on edellytys sille, että julkisilla hankinnoilla pystytään entistä tehokkaammin parantamaan palveluita, saamaan parempaa vastinetta veronmaksajien rahoille ja vahvistamaan julkisen talouden kestävyyttä”, kuntaministeri Sirpa Paatero toteaa.

Toimenpiteillä toteutetaan strategiassa asetettuja tahtotiloja

Strategiassa on asetettu tavoitteeksi strategisen johtamisen kehittäminen hankinnoissa. Uutena toimenpiteenä on tarkoitus muun muassa kehittää johdolle kokonaisnäkymä, josta näkyvät keskeiset tunnusluvut hankintojen osalta. Tämä tehostaa julkisten hankintojen johtamista.

Ohjelmassa on etsitty keinoja kehittää hankintataitoja ympäri Suomen. Tätä tavoitetta edistetään konkreettisesti esimerkiksi julkisten hankintojen mentorointiohjelmalla, jossa on mukana 34 mentoria ja 80 mentoroitavaa. Tiedolla johtamista edistetään toimenpidesuunnitelmalla, jossa esitetään vaihtoehtoisia tiedolla johtamisen etenemispolkuja julkisissa hankinnoissa.

Hankintojen toimivuutta edistetään esimerkiksi laajassa yhteistyöprojektissa, jossa kehitetään ICT-hankintoja. Kehittämisen tavoitteena on löytää ratkaisuja ICT-hankinnoissa havaittuihin haasteisiin. Kehitystyötä tehdään yhdessä hankintayksiköiden ja tarjoajayritysten kanssa.

Taloudellista kestävyyttä edistetään selvittämällä elinkaarikustannusten laskennan tilannetta ja malleja. Sosiaalista kestävyyttä taas edistetään kehittämällä toimintatapoja, joiden avulla voidaan tarkastaa, että riskimaista tehtävät hankinnat kunnioittavat ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia. Ekologista kestävyyttä edistetään selvittämällä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä hankintakriteerejä. Ekologista kestävyyttä ja innovatiivisia hankintoja edistetään myös luomalla digitaalinen tietopankki kestävien ja innovatiivisten hankintojen kriteereille ja ohjeille. 

Hankinta-Suomen työ on ollut tuloksellista 

“Kansallinen julkisten hankintojen strategia muuttuu toiminnaksi Hankinta-Suomi-ohjelman kautta. On ollut ilo huomata, miten paljon teemaryhmissä on konkreettisesti saatu parissa vuodessa aikaan. Sen perustan päälle on hyvä rakentaa näitä uusia toimenpiteitä”, toteaa johtava lakimies Katariina Huikko Kuntaliitosta.

“Hankinta-Suomen teemaryhmien työ on toiminut erinomaisesti ja hankintojen asiantuntijat ovat yhdessä löytäneet suuren määrän konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla julkisten hankintojen vaikuttavuutta voidaan edelleen kehittää”, sanoo finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt valtiovarainministeriöstä.

Toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Osasta toimenpiteistä on myös tarkoitus tehdä jatkuvaa toimintaa. 

Lisätietoja:
Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi
Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi