Hoppa till innehåll
Media

Nya åtgärder för att stärka genomslagskraften hos medel som används för offentlig upphandling och den offentliga ekonomins hållbarhet

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2022 12.32
Pressmeddelande
Logo av åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling.

Åtgärdsprogrammet för Offentlig upphandling som leds av finansministeriet och Kommunförbundet har tagit i tu med över 30 nya åtgärder. De nya åtgärderna utvecklar bland annat den strategiska och kunskapsbaserade ledningen, upphandlingskompetensen, upphandlingsverksamhetens funktion och innovationer samt den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten vid offentlig upphandling.

Åtgärderna är en del av den nationella strategin för offentlig upphandling från 2020. Då strategin utarbetades satte man upp åtta strategiska avsikter och 30 konkreta åtgärder för att genomföra strategin. De cirka 30 nya åtgärder som nu satts upp är en fortsättning på främjandet av strategins mål. För genomförandet av strategin har man bildat temagrupper för olika avsikter, och dessa grupper planerar och inleder åtgärderna. 

”Utvecklandet av upphandlingskompetens kräver långsiktigt arbete. Det behövs kontinuerlig uppdatering för att utvecklingen kan hålla jämna steg med den föränderliga omvärlden. Det att åtgärderna tas i bruk är en förutsättning för att man genom offentliga upphandlingar ska kunna förbättra servicen på ett allt effektivare sätt, få mera valuta för skattebetalarnas pengar och stärka den offentliga ekonomins hållbarhet”, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero.

De strategiska visioner som uppställts i strategin verkställs genom åtgärderna

Strategin har satt som mål att utveckla det strategiska ledarskapet vid upphandling. En ny åtgärd är bland annat att utveckla en övergripande bild för ledningen av vilken de viktigaste nyckeltalen för upphandlingarna framgår. Detta effektiviserar ledningen av den offentliga upphandlingen.

Man har under programmets gång sökt olika sätt att utveckla upphandlingskompetensen runt om i Finland. Detta mål främjas konkret till exempel genom ett mentorprogram för offentlig upphandling med 34 mentorer och 80 aktörer. Kunskapsbaserad ledningen främjas genom en åtgärdsplan där man presenterar alternativa sätt för kunskapsbaserad ledning vid offentlig upphandling.

Välfungerande upphandlingar främjas till exempel i ett omfattande samarbetsprojekt där man utvecklar IKT-upphandlingar. Målet med utvecklandet är att finna lösningar på de utmaningar som uppdagas i samband med IKT-upphandling. Utvecklingsarbetet utförs tillsammans med upphandlande enheter och anbudsgivarföretag.

Ekonomisk hållbarhet främjas genom att man utreder läget och modellerna för beräkningen av livscykelkostnader. Social hållbarhet främjas genom att utveckla verksamhetssätt med hjälp av vilka man kan kontrollera att upphandlingarna från riskländer respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet. Ekologisk hållbarhet främjas genom att man utreder upphandlingskriterier som anknyter till den biologiska mångfalden. Ekologisk hållbarhet och innovativ upphandling främjas också genom en digital databank för kriterier och anvisningar för hållbar och innovativ upphandling. 

Arbetet som utförts av programmet för verkningsfull offentlig upphandling har gett resultat 

"Den nationella strategin för offentlig upphandling blir verksamhet via programmet för verkningsfull offentlig upphandling. Det har varit glädjande att notera hur många konkreta saker temagrupperna åstadkommit inom ett par år. De utgör en god grund för dessa nya åtgärder”, konstaterar Katariina Huikko, ledande jurist vid Kommunförbundet.

”Programmet för offentlig upphandlings temagrupper har utfört ett utmärkt arbete och upphandlingsexperterna har tillsammans funnit ett stort antal konkreta åtgärder med vars hjälp effekterna av offentlig upphandling kan vidareutvecklas”, säger Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd vid finansministeriet.

Avsikten är att åtgärderna ska slutföras före utgången av 2023. En del av åtgärderna är också avsedda som kontinuerlig verksamhet. 

Ytterligare information:
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at) gov.fi
Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi