Hyppää sisältöön
Media

Valtio pääomittaa Gasgrid Finland Oy:tä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2022 13.25
Tiedote

Valtioneuvosto oikeutti valtiovarainministeriön pääomittamaan Gasgrid Finland Oy:tä enintään 105 miljoonalla eurolla. Pääomituksella vahvistetaan tytäryhtiö Floating LNG Terminal Finland Oy:n rahoitusasemaa.

Gasgrid Finland Oy allekirjoitti toukokuussa 2022 sopimuksen LNG-terminaalilaivan vuokrauksesta kymmeneksi vuodeksi. Laivan on tarkoitus saapua Suomeen vuoden 2022 lopussa. 

Toiminnan käynnistäminen vuosina 2022–2023 tulee sitomaan varoja arviolta noin 105 miljoonaa euroa ennen kuin uuden yhtiön tulorahoitus alkaa täysimääräisesti toimimaan. Pääomalla rahoitetaan terminaaliyhtiön käyttöpääoman tarve, maakaasun siirtoverkon jatke, Inkoon satamarakenteet sekä aluksen muokkaustyöt. Eduskunta on hyväksynyt pääomittamisen valtion vuoden 2022 neljännessä lisätalousarvioesityksessä.

Kaupallisen kysynnän käynnistymiseen liittyy merkittävä epävarmuus. Pääomittamisessa on erityisesti kyse huoltovarmuusjärjestelystä. Terminaalilaiva mahdollistaa Suomen irtautumisen riippuvuudesta venäläisestä putkia pitkin tulevasta maakaasusta. Suomi on riippuvainen maakaasun tuonnista, sillä meillä ei ole omia varantoja tai tuotantoa. LNG-terminaalilaiva turvaa erityisesti teollisuuden kaasunsaantia. Maakaasua tarvitaan pääasiassa teollisiin prosesseihin, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä liikenteeseen.

Lisätietoja:
Valtiovarainministerin erityisavustaja Joel Kuuva, puh. 050 414 6444