Hoppa till innehåll
Media

Staten rekapitaliserar Gasgrid Finland Oy

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 13.25
Pressmeddelande

Statsrådet bemyndigade finansministeriet att rekapitalisera Gasgrid Finland Oy kapital till ett belopp av högst 105 miljoner euro. Genom rekapitaliseringen stärks dotterbolaget Floating LNG terminal Finland Oy:s finansiella ställning.

Gasgrid Finland Oy undertecknade i maj 2022 ett avtal om att hyra en flytande LNG-terminal för tio år. Avsikten är att terminalen anländer till Finland i slutet av 2022. 

Inledandet av verksamheten kommer att binda medel under 2022–2023 till ett belopp av uppskattningsvis ca 105 miljoner euro tills det nya bolagets interna finansiering börjar fungera fullt ut. Med kapitalet finansieras terminalbolagets behov av driftskapital, en förlängning av överföringsnätet för naturgas, hamnkonstruktioner i Ingå samt ombyggnadsarbeten på fartyget. Gasgrid Finland Oy lyfter i det första skedet 70 miljoner euro av finska statens rekapitalisering, eftersom det är mycket osäkert hur den kommersiella efterfrågan kommer igång. 

Riksdagen har godkänt tillförseln av kapital i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2022.
Rekapitaliseringen har ett samband med försörjningsberedskapsarrangemang. Den flytande LNG-terminalen gör det möjligt för Finland att frigöra sig från beroendet av naturgas som kommer via ryska ledningar. Finland är beroende av importerad naturgas eftersom vi inte har egna reserver eller egen produktion. Den flytande LNG-terminalen tryggar särskilt industrins tillgång till gas. Naturgas behövs huvudsakligen för industriella processer, samproduktion av el och värme samt för trafik och transport.

Mer information:
Urpo Hautala, finansråd, tfn 295530 276, urpo.hautala(at)gov.fi