Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntopyyntö
Valtiokonttorin ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintaan esitetään muutoksia

Valtiovarainministeriö
22.10.2019 13.29
Uutinen

Esitys koskee molemmille virastoille ehdotettavaa analysointi- ja raportointipalvelutehtävää ja sen edellyttämää tiedonsaantioikeutta. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 29. marraskuuta saakka.

Uuden analysointi- ja raportointipalvelutehtävän sekä tehtävän edellyttämän tiedonsaantioikeuden lisäksi esityksellä säädettäisiin myös rekisterinpidosta. Ehdotuksen mukaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus toimisi yhteisrekisterinpitäjänä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojen osalta palvelukeskuksen järjestelmiä käyttävien asiakkaiden kanssa.

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on edistää tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa. Muutoksilla mahdollistettaisiin yhteisten palveluntuottajien rekistereissä olevan tiedon hyödyntäminen valtiolla osana toiminnan kehittämistä, ohjaamista ja johtamista.

Säädösvalmistelu on tehty Tietokiri-hankkeessa, joka on osa valtiovarainministeriön johdolla valmistellun Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella -selonteon toimeenpanoa.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2020. Lausuntoaika päättyy 29. marraskuuta 2019.

Lisätietoja:

finanssineuvos Markus Siltanen, puh. 02955 30263, markus.siltanen(at)vm.fi
erityisasiantuntija Pauliina Pussinen, puh. 02955 30108, pauliina.pussinen(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, puh. 02955 30418, jarmo.huotari(at)vm.fi